Sbv-regeling

De Sbv-regeling biedt veehouders subsidiemogelijkheden voor emissiebeperking aan de bron bij bestaande en nieuwe stallen of voor het nemen van managementmaatregelen die ammoniak en daarmee ook stikstof verminderen. De subsidie is bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling van een innovatie die samen met een onderzoeksorganisatie wordt aangevraagd.

Innovatie- of investeringsmodule

De Sbv bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. Met de innovatiemodule kunnen nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzocht en ontwikkeld worden. Hierin is er aandacht voor dierenwelzijn, brandveiligheid en het economisch perspectief van de innovatie. Het kabinet komt met nieuwe regels om het aantal dodelijke stalbranden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020. Daarom wordt ook tijdens de nieuwe openstelling van de Sbv hier nadrukkelijk op gewezen. Houd er rekening mee dat dit in het projectplan wordt meegenomen.
Na de vorige aanvraagperiode zijn een aantal regels voor deze subsidie veranderd. Belangrijke veranderingen voor de derde openstelling per 22 november kunt u lezen op de website van RVO. Melkvee-, vleesvee-, varkens- en geitenhouders dienen de subsidie voor innovaties samen met een onderzoeksorganisatie aan te vragen. Wanneer er een bewezen innovatie wordt geïnstalleerd, maakt u gebruik van de investeringsmodule. 

Beoordeling van de aanvraag

De behandeling van de aanvraag bestaat uit een aantal criteria en stappen. De aanvraag wordt beoordeeld op;

  • het verminderen van broeikasgas- en stalemissies;

  • het verhogen van economische kansen;

  • het verbeteren van het dierenwelzijn en de brandveiligheid op een veehouderijlocatie;

  • internationale vernieuwing.

Goedkeuring aanvraag

De innovatiemodule bestaat uit 3 fasen. Het traject wordt gestart met een onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Vervolgens zal in fase 2 de emissiemetingen plaatsvinden. In fase 3 zal gekeken worden naar de resterende productieve levensduurfase. Voor iedere fase geldt een maximale subsidieWordt de aanvraag door RVO goedgekeurd, dan ontvangt de aanvrager vanaf dat moment iedere 3 maanden een voorschot van de subsidie voor fase 1 en 2 van het project. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport (fase 2). Wel mag de aanvrager samenwerken met andere veehouders en ondernemers.”

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco

Sbv aanvragen?

Wilt u meer informatie over de Sbv-regeling of ondersteuning bij uw aanvraag, vul dan onderstaand formulier in. 

* verplichte velden