10 jaar later: tijd voor nieuwe stappen

In 2010 investeerden Bert (39) en Cor (65) Hoff in Hoge Hexel in een nieuwe vleesvarkensstal met 2.000 plaatsen.  Bij deze strategische keuze werden ze begeleid door DLV Advies. Nu 10 jaar later zijn de melkkoeien van het bedrijf verdwenen en hebben ze plannen voor een nieuwe stal voor 2.500 vleesvarkens. Ook nu doen ze weer beroep op de expertise binnen DLV Advies.

Het verhaal

Op het bedrijfsbord staat nog ‘melkveehouderij en varkenshouderij maatschap Hoff', maar sinds vorig jaar is de melkveetak afgestoten. Het was een bewuste keuze, zoals alle keuzes die hier worden gemaakt op het bedrijf. Vaak sparren ze daarvoor...
Lees verder

Foto's