2.152 zonnepanelen maken melkveestallen af

In 2017 zijn Dirk en Els Keijzer met het gezin en melkveebedrijf verhuisd naar een andere locatie. Tijdens het maken van de bouwtekening en constructieberekening voor de stallen op deze nieuwe locatie werd al rekening gehouden met zonnepanelen die in de toekomst op het dak geplaatst moesten worden. Sinds maart 2020 zijn de zonnepanelen in werking.

Het verhaal

Op de andere locatie zijn destijds nieuwe stallen gebouwd. De bouw werd begeleid door DLV Advies. De ligboxenstal is voorzien van 3 melkrobots, waar momenteel circa 170 melkkoeien gemolken worden. Ook heeft de familie Keijzer 80 stuks jongvee. Voorafgaand...
Lees verder

Foto's