Duurzame vrijloopserrestal

Duurzame vrijloopserrestal voor natuurlijk gedrag en dierenwelzijn. 

Veel werkplezier, mogelijkheid voor het vertonen van natuurlijk gedrag en een goed dierwelzijn. Dat waren de uitgangspunten van Pieter Koonstra bij de bouw van de vrijloopserrestal met houtsnippersbodem.  

Duurzame bedrijfsvoering

Koonstra zocht een staltype passend bij de behoeften van de dieren. “Een koe is niet gemaakt om op een rijtje te liggen,” begint Pieter zijn verhaal. “In de natuur liggen ze zo dat ze allemaal een andere kant op kijken.” Een traditionele ligboxenstal zoals hij tot die tijd altijd had gehad viel dus af. De keuze viel op een vrijloopserrestal. Als bodembedekking koos Koonstra als een van de eersten in Nederland voor houtsnippers. De houtsnippers worden gecomposteerd. De warmte die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor de verwarming van het huis. De compost zorgt voor een beter bodemleven en een betere mineralenbenutting in de bodem.

Bij het bedrijf wordt weidegang toegepast. Om die reden wilde Pieter niet melken met een melkrobot. De keuze is gevallen op een een 2x 10 rapid exit-melkstal. In de melkstal is een rubberen vloer aanwezig. De melkput is uitgevoerd met een beweegbare vloer. 

Werkplezier met gezonde koeien

De houtsnippersbodem is tevens positief voor de gezondheid van de dieren. “De koeien zijn hier op 5 mei 2014 ingekomen. Dat was echt Bevrijdingsdag voor ze.” Dikke hakken waren snel verdwenen en de koeien konden de productie veel makkelijker aan. Op basis van de nieuwe omstandigheden paste Koonstra zijn fokdoel aan. “Productie weeg ik nu zwaarder mee en exterieur minder zwaar,” vertelt hij. De verbeterde diergezondheid maakt het prettig werken in de nieuwe stal. “Je wordt nu eenmaal blijer van gezonde koeien.”  

Landschappelijke inpassing

De aandacht voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen komt niet alleen ín de stal maar ook aan de buitenkant van de stal tot uiting. Koonstra: “Ik wilde een vertolking van het natuurlijke in de bedrijfsvoering ook terug laten komen in de gevel. Dit geeft het geheel ook een warmere uitstraling.” Het resultaat is een sober ogende serrestal met een houten voorgevel en houten huis gebaseerd op de vroegere kolonieboerderijen, die typerend zijn voor de streek. De stal past in het open landschap door de toepassing van de transparante bovenbouw. Omdat de bouwtijd zeer beperkt was is er voor de onderbouw gekozen voor prefab elementen. De erfindeling en de situering van de sleufsilo’s zijn praktisch en sluiten aan bij de openheid van het landschap.

Financieel voordeel door offertevergelijking

De aanloop naar deze moderne duurzame stal duurde lang. Thijs Evers, adviseur ruimtelijke ordening en milieu bij DLV Advies, begeleidde Koonstra bij dit voortraject, die onder andere bestond uit een MER-procedure. Lees hier meer over Koonstra’s ervaringen met dit proces. Geertniek Schonewille, projectleider bouw rundvee begeleidde het bouwproces. De meerwaarde hiervan voor Koonstra was met name financieel: “Geertniek zorgde voor een goede vergelijking van offertes en hield goed een vinger aan de pols financieel gezien. Voor mij was het de eerste keer dat we een stal bouwden dus dan weet je ook niet precies wat je kan verwachten.”