Een nieuwe bewaarplaats voor aardappelen en uien

De aardappelbewaring van de huidige schuur van akkerbouwer Adrie Bossers uit Langeweg was aan groot onderhoud toe. Naast de aardappelteelt verbouwt hij ook uien. De wens bestond al langer om de uien niet langer direct vanaf het land te leveren, maar deze ook op te kunnen slaan. Mede door het Chloor-IPC verbod, de kiemremmer voor toepassing in de aardappelbewaring, en de vurige drang om zeker nog tien jaar door te gaan met zijn agrarische onderneming, deden Adrie Bossers doen besluiten een nieuwe bewaarloods te laten bouwen.