Goed recept niet veranderen

Uitbreiding ligboxenstal ondanks unieke ligging.