Melkveemanager

Resultaten vergelijken met vergelijkbare bedrijven.

Geen appels met peren vergelijken maar resultaten vergelijken die van vergelijkbare bedrijven. Dat is wat de DLV Melkveemanager doet. Melkveehouder Van Kessel uit Velddriel is een enthousiast gebruiker.

Melkveehouder Jos van Kessel heeft een melkveebedrijf met  115 koeien en 90 stuks jongvee met een jaarlijkse productie van rond de miljoen kg melk. Hij is zeer positief over wat DLV Melkveemanager hem biedt: “Al meerdere jaren op rij heb ik mijn bedrijfsresultaten laten doorrekenen met Melkveemanager. Melkveemanager biedt meer dan andere vergelijkingsmethoden. Het programma verschaft een beter inzicht in bedrijfsprestaties. Dat komt vooral door de vergelijking van kengetallen met de maatstaf die het programma berekent voor mijn eigen bedrijfssituatie.”

Omzet en aanwas  

Zo bleek een paar jaar geleden uit de Melkveemanager dat de omzet en aanwas 1,5 cent per kg melk lager was dan mijn maatstaaf. Van Kessel: “In de studieclub, waar ik ook mijn cijfers vergelijk, kwam dit niet naar voren. Dit omdat daar mijn cijfers vergeleken worden met bedrijven met een lagere jongveebezetting. Dankzij DLV Melkveemanager ben ik hier gericht mee aan de slag gegaan.” Inmiddels zijn de resultaten met ruim 1 cent per kg melk verbeterd, wat een extra inkomen oplevert van meer dan €10.000.