Voorbereiding is 't halve werk

Marieke en René Sonneveld bouwden nieuwe 0+6+0 stal.

De stal in Muiderberg biedt plaats aan 178 koeien. Het motto bij de bouw was: "Een goede voorbereiding is het halve werk."

Bouwblok en NB-vergunning eerste hordes

René Sonneveld: “In 2009 hadden we het eerste contact met de gemeente.” De eerste hordes die genomen moesten worden waren het vergroten van het bouwblok en het regelen van een NB-vergunning. Sonneveld: "DLV Advies had hier in de buurt al een NB-vergunning geregeld dus daarom heb ik Johan den Hollander hiervoor gevraagd.” 
Het ontwerp van de stal is meerdere keren en in meerdere stadia aangescherpt en veranderd. “De oude stal was altijd de beperkende factor in de bedrijfsvoering. Nu bouwden we voor de tweede helft van mijn carrière en dan wil je de juiste keuzes maken en niets over het hoofd zien,” zegt René.  

Elektrisch mixen

Over wat te doen met de mest en met het type boxen hebben Marieke en René zich breed georiënteerd. “In een studieclub hoorde ik over de gevaren van mest mixen en mestgassen. In de oude stal hadden we geen kelder dus hier hadden we geen ervaring mee,” zegt Marieke, die naast haar werk op de boerderij ook drie dagen als veearts werkt. Om de risico’s op ongelukken met mestgassen zo klein mogelijk te houden en een beter mixresultaat te hebben en vanwege het arbeidsgemak, kozen de ondernemers voor elektrisch mixen. Bij deze afweging werden zij ondersteund door Ap van der Bas, specialist op het gebied van mixplannen en mestverwerkingstechnieken.

Automatisch instrooien 

Voor de boxbedekking keken de ondernemers bij vele verschillende bedrijven. Eerst waren ze niet enthousiast over diepstrooisel, voornamelijk vanwege de grote hoeveelheid handwerk. Iets wat juist teruggebracht moest worden in het kader van arbeidsefficiëntie. Maar toen zagen ze de JH Mini Stro, een kar die over rails gescheiden mest in de boxen verdeeld, en ze waren meteen verkocht. “Zo heb je de voordelen van diepstrooisel, zoals een goed ligbed en schone koeien, zonder het extra werk,” aldus Marieke. “Door de keuze voor mest scheiden werd elektrisch mixen ook noodzakelijk in onze ogen," zegt René.

Anders naar vee kijken

De keuze van de vloer had minder voeten in aarde. De stal is volgens de richtlijnen voor Integraal Duurzame Stallen gebouwd en daardoor waren er maar twee opties. Vanwege het betere loopcomfort voor koe en mens kozen ze voor de ecovloer van Anders beton. 
Waar Marieke en René het ook snel over eens waren, was dat er melkrobots in de nieuwe stal moesten komen. Ook dit vanwege het arbeidsgemak. “Dit vraagt wel een andere manier van naar vee kijken,” zegt René. “Bij het melken komen de koeien twee keer per dag voorbij. Een kreupele koe herken je gelijk. Als een kreupele koe nu in de boxen ligt en ze komt nog wel naar de melkrobot dan kan het zijn dat je pas later ziet dat ze kreupel is.”

Terugblik

De koeien zitten inmiddels ruim een half jaar in de nieuwe stal. “Het was vooral vooraf een intensief traject.” blikt René terug. “De optimistische houding en doelgerichte aanpak van Johan den Hollander voor en tijdens de bouw heeft ons erg geholpen. Dat past goed bij ons.” Door weloverwogen keuzes te maken en niet de gebaande paden te volgen heeft de familie nu een stal die helemaal bij hen past. “We zijn blij met wat we hebben,” besluit René.