Herbestemming en aan- en verkoop hand in hand

Publicatiedatum: 20 mei 2021

Steeds meer agrarische ondernemers besluiten uit te breiden buiten het bouwblok of nemen het moeilijke besluit te stoppen. Of u heeft een locatie gekocht en wilt hier een andere bestemming aan geven. Allemaal situaties waarmee er een nieuwe invulling gegeven wordt aan de ruimte op het erf.

Een weg naar een nieuwe toekomst voor stallen en gronden die, door de bestemmingsplanwijzigingen, vragen om creatieve maar realistische ideeën.

Meerwaarde door herbestemming

Marcel de Rooij, adviseur Vastgoed bij DLV Advies, ziet het steeds vaker gebeuren. “Door de actuele maatstaven en huidige bestemmingsplannen zien we dat gebouwen en grond belemmerd worden in hun gebruiksmogelijkheden en dat het hierdoor moeilijk te verkopen is. Juist nu er een woningtekort is, kun je meerwaarde creëren door onbebouwde grond of een gestaakte veehouderij met flinke opstallen, een andere bestemming te geven. Echter vraagt dit wel om een goede planologische strategie en dient er voldoende maatschappelijk draagvlak in de omgeving te zijn.”

Groen licht door Rood voor Rood-regeling

Met de provinciale stimuleringsregeling Rood voor Rood of Ruimte voor Ruimte worden verouderde agrarische bedrijfsopstallen gesloopt in ruil voor bouwmogelijkheden van particuliere woningen. “Uitgangspunt is afname van het bouwvolume en toename van beeld en milieu van de locatie”, vertelt Marcel die meerdere bestemmingsplanwijzigingen begeleidt. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘De Kolenvense Akkers’ in Berkel-Enschot. “De realisatie van 23 woonkavels gaat gepaard met de opheffing en afbraak van twee naastgelegen varkenshouderijbedrijven. Dit levert direct milieuwinst op door de afname van fijnstof, geur en stikstofemissie. Mede daardoor is een goede kwaliteit van de woonomgeving gewaarborgd.”

Landelijk wonen

Een andere situatie, waarbij een (voormalig) agrarisch bedrijf wordt aangekocht voor de aanbouw van een woning, vergt eveneens de nodige voorbereiding. Marcel: ”In zulke gevallen dient het bestemmingsplan altijd gewijzigd te worden. Vaak een complexe procedure waarvoor overheden medewerking dienen te verlenen. Daarom vragen wij vaak voor de aankopende of verkopende partij een principebesluit aan. Wanneer deze door de gemeente positief wordt bevonden, wordt de wijziging van het bestemmingsplan ingediend.”

ROK regeling

Op de Wethouder Goselinkstraat 10 in Hengevelde was in het verleden een varkenshouderij gevestigd. De eigenaar heeft destijds deelgenomen aan de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK-regeling). Door te investeren in duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving kon hij tegen een gereduceerde prijs zijn varkensrechten aanschaffen. DLV Advies stond hem hierin bij en begeleidde de ondernemer in de Rood voor Rood regeling. Marcel: “De stallen zijn inmiddels verdwenen, beide bedrijfswoningen zijn omgezet naar woonbestemmingen en daarachter zijn twee bouwkavels gesitueerd. De laatste kavel van 2.814 m2, waarop een vrijstaande woning van 750 m3 gerealiseerd kan worden, staat nog in de verkoop.”

Kansen pakken

Een nieuwe invulling geven aan de ruimte op het erf vraagt om een integrale aanpak. DLV Advies ondersteunt hierin door allereerst de haalbaarheid van het plan te toetsen en vervolgens het ontwikkelingsproces te begeleiden bij de herbestemming van het erf van concept tot realisatie. “Een weg vol obstakels, maar eveneens een traject volop kansen voor een nieuwe toekomst”, aldus Marcel.

 

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie

Vanuit hun voormalige gemengde varkens- en melkveehouderij in Heerde dachten Arjan en Margriet Hendriks er al jaren over om zich verder toe te spitsen...

Lees verder

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar