Hoogspanningstracé West-Brabant uitgesteld

Publicatiedatum: 23 november 2016

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Deze verbinding is nodig omdat de bestaande hoogspanningsverbinding aan de maximale capaciteit zit. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan. 

Lange termijn ontwikkeling

Het besluit om te komen tot een nieuwe hoogspanningsverbinding moet worden gezien in het perspectief van lange termijn ontwikkeling. Door de samenwerkende overheden in West Brabant, TenneT en het ministerie van EZ is geconstateerd dat de benodigde informatie om een zorgvuldig afgewogen keuze te kunnen maken, nog niet volledig is. Eind juni is het tracédocument gepubliceerd met alternatieve tracés om te komen tot een voorkeursalternatief. Op dit moment wordt er gewerkt aan een milieueffectrapportage en een oplossing gezocht voor een aantal knelpunten in de tracés. Geconcludeerd is dat er meer tijd nodig is om op een zorgvuldige wijze tot een besluit te komen. Dit betekent dat besluitvorming niet einde dit jaar, maar in de zomer van volgend jaar plaatsvindt.

Dit past nog in de planning van de bouw van de hoogspanningsverbinding, die is voorzien in de periode 2020-2024. De partijen beseffen dat het vervelend is dat burgers in West-Brabant langer in onzekerheid verkeren, maar geven prioriteit aan zorgvuldigheid bij de aanleg van dit tracé. 

Bekijk vroegtijdig of uw bedrijf hinder ondervindt

De mogelijk bestaat dat u met uw bedrijf of woning op termijn hinder gaat ondervinden van de realisatie van deze 380kV hoogspanningslijn. Omdat nu nog niet bekend is voor welke voorkeursvariant gekozen wordt, heeft  het voor veel ondernemers nog  niet de prioriteit om aan deze ontwikkeling aandacht te geven. Is uw bedrijf of woning  gelegen bij een van de vermelde varianten en heeft u plannen voor verandering van uw bedrijfsvoering? Neem dan vroegtijdig contact op met een adviseur van DLV Advies. Als er eenmaal gekozen is voor een variant kan dit een belemmering of hinder voor uw bedrijf of woning betekenen. 

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie

Vanuit hun voormalige gemengde varkens- en melkveehouderij in Heerde dachten Arjan en Margriet Hendriks er al jaren over om zich verder toe te spitsen...

Lees verder

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar