Maakt liberale pacht verhuur stal en schuur eenvoudiger?

Publicatiedatum: 01 mei 2023

Nieuwbouw wordt door de stikstofproblematiek ernstig bemoeilijkt. Dit zet ook de ontwikkeling van boerenbedrijven op een achterstand. Dit terwijl er veel agrarische gebouwen leeg staan of komen te staan. Zou in een liberale pacht voor dat vastgoed een oplossing liggen?

De suggestie voor liberale pacht is afkomstig van Alfred Jansen. Hij adviseert ondernemers bij de herbestemming van agrarisch vastgoed en was als voormalig portefeuillehouder Pacht betrokken bij het opstellen van de pachtvisie van LTO Nederland. Marcel de Rooij, adviseur Vastgoed bij DLV Advies, kan het voorstel van Alfred Jansen wel volgen. “Maar de pachtwet is weerbarstig”, stelt hij. “Ik ben sceptisch of het kan lukken.”

Pachtwet

De huidige pachtwet biedt langdurige bescherming voor agrarische panden die worden verhuurd ten behoeve van landbouw- of tuinactiviteiten, waardoor de prijs gereguleerd is en pachters beschermd zijn tegen opzegging. Alfred: “Er is echter behoefte aan meer flexibiliteit, met name voor tijdelijke verhuur aan jonge boeren, startende boeren en tuinders, en stoppende boeren die hun gebouwen voor andere activiteiten willen gebruiken. Een geliberaliseerde pacht, die maximaal zes jaar kan duren, kan uitkomst bieden. Hiermee kunnen pachter en verpachter zelf afspraken maken over de pachtduur, pachtprijs en onderhoud.” Politieke stroperigheid bemoeilijkt echter aanpassingen aan de pachtwet. Alfred betoogt dat het bieden van meer flexibiliteit ook voordelen heeft voor de maatschappij, aangezien het gebruik van gebouwen voor legale activiteiten een einde maakt aan illegale activiteiten zoals drugslabs en hennepplantages.

Pachtcontract biedt langjarig een stabiele situatie

Volgens Marcel komt die weerstand voort uit de overtuiging dat een pachter altijd goed moet worden beschermd. "Die doet investeringen en moet daar langjarig profijt van kunnen hebben. Het is wel iets wat er mondjesmaat van afgaat, maar de overtuiging is nog steeds dat een pachtcontract de pachter langjarig een stabiele situatie moet bieden." Nu worden stallen die bij derden worden gehuurd voor vee vaak via een voergeldregeling afgerekend. De eigenaar van de stal is dan ook de verzorger van de dieren. "Door een flexibelere pacht wordt een dergelijke constructie overbodig en dat kan alles soms wel makkelijker maken. Het biedt een goede mogelijkheid om kortstondig een erf of pand te pachten. Voor een overstap op andere activiteiten dan agrarische in een voormalige boerenschuur of stal is de invoering van een liberale pacht op agrarische gebouwen niet nodig. Denk aan een caravanstalling of een opslag voor een lokale aannemer", legt Marcel uit.

Melding van verandering van activiteiten aan de gemeente voldoende

“Er zijn ook gestopte boeren die helemaal niet zitten te wachten op het vee van een ander. Die willen hun panden inzetten voor andere bedrijfsmatige activiteiten. En als dat alleen maar statische opslag is, dus zonder dat er daadwerkelijk werkzaamheden plaatsvinden, dan is een melding van een verandering van activiteiten aan de gemeente in de meeste gevallen voldoende. Dan kan je een dergelijke stal of schuur gewoon tegen gangbare voorwaarden verhuren en valt het pand niet langer onder de pachtwet. Wel vervalt dan de agrarische bestemming en dat moet je wel willen”, aldus Marcel.

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van Nieuwe Oogst

Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie

Vanuit hun voormalige gemengde varkens- en melkveehouderij in Heerde dachten Arjan en Margriet Hendriks er al jaren over om zich verder toe te spitsen...

Lees verder

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar