8 Mei tweede openstelling stoppersregeling

Publicatiedatum: 04 mei 2017

De subsidie per melkkoe is € 730 in de tweede ronde van de stoppersregeling voor melkveebedrijven. De tweede en laatste openstelling start op 8 mei en sluit op 14 mei 2017. De subsidie wordt toegekend op basis van het ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe. Als het budget op de eerste dag wordt overschreden, zal er geloot worden. Ondernemers die overwegen om te stoppen moeten dus snel besluiten of ze aan deze regeling deel willen nemen.

Voorwaarden openstelling stoppersregeling

De stoppersregeling is bedoeld voor melkleverende bedrijven die stoppen met melken en hun koeien en eventueel jongvee afvoeren voor slacht of export. Ten opzichte van de eerste openstelling van 20 februari zijn een aantal voorwaarden gewijzigd:

1. Aantal runderen voor subsidie

Het aantal melkkoeien dat voor subsidie in aanmerking komt, is het laagste aantal van het aantal op 26 april 2017 en het aantal op 1 oktober 2016. De aantallen jongvee waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is niet veranderd. Dit blijft 0,44 kalf per subsidiabele melkkoe en 0,36 pink per subsidiabele melkkoe.

2. Subsidiebedrag 

De subsidie bedraagt € 730 per melkkoe, € 387 per pink en € 168 per kalf. In de eerste openstelling was dit € 1200 per koe, € 636 per pink en € 276 per kalf. Oftewel, de subsidie is in de tweede openstelling 40% lager dan in de eerste openstelling. Het totale beschikbare budget is € 5 miljoen.

3. Maximaal te houden kalveren en pinken

Bedrijven die alleen stoppen met melkvee en jongvee aanhouden mogen ten hoogste het aantal kalveren en pinken houden dat aanwezig was op 26 april 2017.

4. Export dieren

Bij de eerste openstelling moesten runderen, die meer dan 5,5 maand drachtig waren op moment van beschikking, op het bedrijf blijven tot tenminste 1 week na afkalven. Nu mogen deze dieren ook geëxporteerd worden als fok- en gebruiksvee. Ze moeten dan wel op de bestemming zijn voor ze 90% van hun dracht erop hebben zitten. Runderen die minder dan 5,5 maanden drachtig zijn mogen worden geëxporteerd naar een buitenlandse slachterij. Bij de tweede openstelling mogen deze runderen alleen rechtstreeks vanaf het melkveebedrijf worden geëxporteerd. Export via een verzamelcentrum is niet meer toegestaan.

Meer informatie

Na de keuze om te stoppen en deel te nemen aan de stoppersregeling komen er veel nieuwe vragen op ondernemers af. Hoeveel financiering rust er nog op mijn bedrijf? In hoeverre moeten er schulden afgelost worden? Wat te doen met de opgebouwde fosfaatrechten? Wat te doen met mijn gebouwen en welke consequenties heeft dit voor bestemmingsplan en vergunningen? Bij deze en andere vragen kunt u terecht bij de specialisten op het gebied van financieel management, vergunningen en bouw. 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar