Bereken gevolgen fosfaatreductieplan

Publicatiedatum: 22 december 2016

Melkgeldregeling of toch de GVE-reductieregeling? Welke optie is het gunstigst om te voldoen aan het fosfaatreductieplan? Die vraag is te beantwoorden met het gratis rekenprogramma dat DLV Advies beschikbaar stelt.

Adviseurs van DLV Advies gebruiken het programma bij de klanten om in beeld te brengen wat voor ieders persoonlijke situatie de beste keuze is.

Fosfaatreductie op maat

Bij de groep veehouders die ten opzichte van 2015 weinig gegroeid is blijkt het zeer afhankelijk van de bedrijfssituatie welke optie het meest gunstig is. Herrold Lammertink: “Scherper selecteren in jongvee of iets extra selecteren in de koeien is al genoeg.” Hij adviseert wel dit zo snel mogelijk te doen. Toch ziet hij dit type bedrijven ook kiezen voor de melkreductieregeling: “Bedrijven met hoogproductieve koeien kunnen hun koeien behouden door in melkproductie per koe te zakken. Wat financieel het aantrekkelijkst is hangt onder andere af van de verwachte melkprijs bij je afnemer.”

Uitbreidingsplannen

Voor bedrijven die weinig gegroeid zijn maar nog wel uitbreidingsplannen hebben is meedoen aan de GVE-reductieregeling de eenvoudigste optie. Herrold: “Ze voeren nu extra koeien af en de groep vaarzen die klaar staat om in te stappen dient als vervanging van deze afgevoerde koeien. Om meer koeien te kunnen melken in 2018 moet dan trouwens alsnog vee gekocht worden. Het effect voor dit type bedrijven valt mee, met een iets hogere productie per koe wordt zelfs iets meer melk geleverd.”

Groeiers in de knel

Voor bedrijven die net gebouwd hebben voor 2015 en sindsdien fors hebben uitgebreid in koeien is het lastiger te voldoen aan het fosfaatreductieplan. Lammertink: “De nu extra aanwezige koeien ten opzichte van de peildatum, moeten weg of de productie per koe moet drastisch omlaag, om te kunnen voldoen aan het reductieplan. Voor deze veehouders is het effect dat 2017 opnieuw een lastig jaar wordt, ondanks een hogere verwachte melkprijs voor 2017.” 

Overbruggingsjaar 

Iedere ondernemer is zo op zoek naar zijn aanpak voor het overbruggingsjaar 2017. Bereken hier de gevolgen van de opties in uw situatie. Wilt u hierover doorpraten met een specialist? Onze adviseurs op het gebied van financieel management en mest staan graag voor u klaar.

Fosfaatreductieplan

Het fosfaatreductieplan nog eens nalezen? Klik hier.

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws