Bijeenkomst CMC-compostering Kringloop Noordelijke Kleischil

Publicatiedatum: 26 januari 2024

Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt om de CMC (controlled microbiological composting) -compostering tot een succes te maken. Gemeente Het Hogeland leverde bermgras, terwijl de Provincie Groningen slootmaaisel beschikbaar stelde. Drie gemotiveerde akkerbouwers zagen perspectief in het hergebruiken van maaisels uit hun eigen regio, en boeren toonden interesse in het verrijken van hun bodems met lokaal geproduceerde compost.

Op 8 februari a.s., van 14.00 tot 16.00 uur, wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het project 'Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil'. De focus van deze bijeenkomst ligt op CMC-compostering, een essentieel aspect van duurzame kringlooplandbouw. U bent van harte uitgenodigd bij Stuurman Melkveehouderij en Agrarische Dienstverlening op Nittersweg 3 in Lauwerzijl.

CMC-compostering

CMC-compostering onderscheidt zich van het gangbaar composteren doordat het zich richt op het produceren van een bodemverbeteraar in plaats van op afvalverwerking. Kenmerkend voor het CMC-composteringsproces is dat het wordt gecontroleerd en gestuurd. Melkveehouderij Stuurman is deelnemer in het Kringloopproject en ook als loonwerker betrokken bij het CMC-compostering van Boerennatuur Midden Groningen. In dit project wordt van bermgras (het gebruik van bermgras geschiedt altijd met een grondige schouwing van het te composteren product) en slootmaaisel een waardevol product voor bodemverbetering gemaakt. 

Op deze bijeenkomst wordt er verteld over de voortgang van de projecten en zal Pieter van der Valk, oprichter van Agricycling meer vertellen over CMC-compostering en het verdienmodel voor de agrariër. We gaan inhoudelijk dieper in op de techniek van deze vorm van compostering. Tenslotte is er gelegenheid om de machine en de compost zelf te bekijken. 

Kringlooplandbouw

De akkerbouw en rundveehouderij staan voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar het geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders. Duurzaam beheer van bodem en water, inzet van moderne technologie en aandacht voor biodiversiteit zijn belangrijke pijlers onder het concept. Kringlooplandbouw zal van regio tot regio verschillen, afhankelijk van de regionale situatie. Maar eveneens van bedrijf tot bedrijf omdat ook tussen bedrijven grote verschillen bestaan. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ligt in veel gebieden voor de hand, evenals het gebruik van reststromen voor het beter benutten van mineralen en organische stof.

Samenwerking

Het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil' is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband van twee akkerbouwers en drie melkveehouders uit de Noordelijke Kleischil, onder begeleiding van DLV Advies en Delphy. Wij doen dit ‘bottom up’, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Praktische haalbaarheid en bedrijfseconomie zijn belangrijke randvoorwaarden voor de deelnemers.

Bijeenkomst 8 februari

U bent van harte welkom op 8 februari bij Stuurman Melkveehouderij en Agr. Dienstverlening.
Tijd : inloop vanaf 13:45 uur, programma van 14:00 – 16:00 uur
Locatie : Nittersweg 3, 9885 TC Lauwerzijl

Het project 'Pilot Kringlopen Noordelijke Kleischil' wordt mogelijk gemaakt door:

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar