De winst van hygiënisch werken op gedwongen afvoer

Publicatiedatum: 28 oktober 2019

Binnenkort start in de provincies Friesland en Drenthe het project 'Kansen om gedwongen afvoer te verminderen'. Het project wil melkveehouders bewust maken van het bedrijfs(economisch)belang van een goede hygiëne. De focus ligt op een duurzame melkveestapel en het beheer van de productierisico’s, waarbij het verlagen van de infectiedruk door een hygiënische werkwijze centraal staat.
 

Met name het percentage gedwongen afvoer bepaalt de vervangingskosten. Minder jongvee compenseren door het vervangingspercentage te verlagen en de levensduur van het melkvee te verhogen, vraagt om maatregelen waarmee de gedwongen afvoer wordt gereduceerd. Hygiënisch werken verlaagt de infectiedruk zodat er minder infecties (ziektes) ontstaan en de gedwongen afvoer vermindert.

Binnen het project 'Kansen om gedwongen afvoer te verminderen' krijgt iedere deelnemer inzicht in wat op het eigen bedrijf  de onderliggende oorzaken van gedwongen vee-afvoer zijn. Die situatie komt in beeld door een nulmeting op basis van onder meer water- en melkmonsters en bedrijfsgegevens. Onder deskundige begeleiding en met persoonlijke coaching worden de daadwerkelijke oorzaken van hygiëneproblemen blootgelegd en gepaste oplossingen bedacht. In studiegroepen wordt aanvullende informatie gegeven en wordt kennis gedeeld tussen de projectdeelnemers. DLV Advies heeft binnen dit project contacten met de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en MS Schippers . 

Kick-off bijeenkomsten in Friesland en Drenthe

In november zijn er verschillende kick-off bijeenkomsten in Friesland en Drenthe. Bij de kick-off ligt de focus op hygiëne en veelvoorkomende redenen voor gedwongen afvoer van melkkoeien. Tot twee weken na de bijeenkomst hebben geïnteresseerden de tijd om te beslissen of ze willen deelnemen aan het project. Deelname aan de kick-off bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop.

Aanmelden kick-off friesland of drenthe 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ids van der Ploeg of Michiel Meindertsma. De contactgegevens staan onderaan dit bericht.

 
Het project Voorkomen is beter dan Genezen is mede mogelijk door subsidie van de provincies Drenthe en Friesland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar