DLV Advies werkt aan certificaat methaanemissiereductie

Publicatiedatum: 24 juni 2022

Methaan (CH4) is een sterk broeikasgas. De uitstoot van 1 kilo methaan komt overeen met 28 tot 35 kilo CO2-equivalenten. De methaanuitstoot per koe bedraagt volgens Anne van Heesbeen, projectleider bij DLV Advies, 128 kilo per jaar. Daarvan komt 78 procent vrij bij het herkauwen; 22 procent ontstaat in de mestkelder bij het fermenteren van de mest. Zo snel mogelijk afvoeren van dagverse mest helpt het ontstaan van methaan te voorkomen. Om aan te tonen hoeveel CO2-equivalenten je bespaart met het direct afvoeren van dagverse mest, werkt DLV Advies aan een zogeheten methode-document.

Dit methode-document, waarmee veehouders kunnen aantonen hoeveel methaanemissie ze reduceren, kan dan als CO2-certificaten worden verkocht. “Dat kan een extra verdienmodel worden bij mestvergisting of emissiearme stalsystemen”, aldus Anne van Heesbeen, projectleider bij DLV Advies.

Vrijwillige koolstofmarkt

“Grote bedrijven zoals KLM en FrieslandCampina zijn sinds het klimaatakkoord van Glasgow al verplicht om CO2 te reduceren”, vervolgt Anne. “Daarnaast zijn er ook veel andere bedrijven die op vrijwillige basis willen aantonen dat ze CO2-neutraal werken.” Laatstgenoemde categorie bedrijven kan daarvoor terecht op de vrijwillige koolstofmarkt, via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Dat is tevens de instantie die de daarvoor benodigde CO2-certificaten van verschillende aanbieders certificeert.

Methaanemissie omschreven

Anne: “We zijn nu bezig met het maken van een methode-document, waarin we beschrijven hoeveel methaan we reduceren via het direct afvoeren van dagverse mest. Dat gaat dan niet alleen op bij het vergisten, maar ook bij het direct uitrijden van mest op het land. Het gaat erom dat je een soort protocol hebt, waarmee je kunt aantonen hoeveel CO2-equivalenten je bespaart.” In het document wordt de huidige methaanemissie omschreven (op basis van onder meer melkproductie, mestproductie, voer en temperatuur) en de besparing bij het direct afvoeren van de mest.

Goedkeuring door SNK

Dat snelle afvoeren gebeurt onder meer al op veehouderijbedrijven die werken met mestvergisting. Dat levert veehouders nu vooral inkomsten op uit energie en warmte. Het idee is nu om ook de gereduceerde methaan te verwaarden via de verkoop van certificaten die de bespaarde hoeveelheid CO2-equivalenten garanderen. Als het methode-document is afgerond – over een half jaar, verwacht Anne – moet het goedgekeurd worden door de SNK. Vervolgens kunnen veehouders ermee aan de slag en de certificaten verkopen. “De prijs ligt nu op circa10 tot 20 euro per ton CO2. Je hebt dan een extra verdienmodel naast de vergister.”

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u de mogelijkheden van dit methode-document voor uw onderneming bespreken, neem dan vrijblijvend contact op met Anne van Heesbeen of vul onderstaand formulier in. Zij helpt graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

* verplichte velden

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar