Gevolgen bemesting digestaat

Publicatiedatum: 15 september 2016

De bodemkwaliteit neemt niet af bij het bemesten met digestaat. Dat concludeert Zwier van der Vegte, manager van proefbedrijf de Marke.

Met de toenemende belangstelling voor monomestvergisting laait ook de discussie over het effect van bemesten met digestaat op de bodemkwaliteit weer op. In het praktijknetwerk ‘Microvergisting in de praktijk’ wordt hier veel aandacht aan besteed. KTC De Marke neemt deel aan dit praktijkwerk en heeft ervaring met het bemesten met digestaat.

Op KTC De Marke worden alle percelen al vijftien jaar bemest met vergiste mest ofwel digestaat. Het toepassen van vergiste mest op De Marke blijkt dat het gebruik van digestaat geen negatieve invloed heeft op het organische stofgehalte in de bodem op het proefbedrijf. Deze is zelfs licht gestegen. Lees hier het volledige artikel over de resultaten van bemesting met digestaat op De Marke.

Praktijknetwerk microvergisting

Rondom het gebruik van microvergisters leven nog veel praktische vragen. Zwier van der Vegte en de andere deelnemers aan het praktijknetwerk ‘microvergisting in de praktijk’ verdiepen zich in drie thema's: afzet van energie, bemesting en economische haalbaarheid. Momenteel ligt de focus op bemesting met digestaat. Aan de hand van een bemestingsproef wordt inzicht verkregen in de bemestingswaarden van het digestaat (vergiste mest) uit verschillende vergistingssystemen. Hierbij is onder andere extra aandacht voor de reductie van ammoniak. 

Meer informatie over microvergisting?

Giske Warringa is projectleider van het praktijknetwerk ‘Microvergisters in de praktijk’. Het netwerk richt zich op het praktisch gebruik van microvergisters, ook wel minivergisters of monovergisters genoemd, op rundveebedrijven, waarmee het mogelijk is om mest te vergisten zonder het gebruik van co-producten. Bij dit praktijknetwerk zijn diverse rundveehouders en deskundigen verspreid door Nederland betrokken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, kijk dan op www.microvergisters.nl of neem contact op met Saskia Veldman.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar