GLB-premies waarschijnlijk toch volledig uitgekeerd

Publicatiedatum: 30 januari 2024

Het ziet ernaar uit dat de GLB-premies over 2023 toch volledig kunnen worden uitgekeerd. Eerder had demissionair minister Adema aangegeven dat door de overtekening van de eco-regelingen er een tekort van circa 50 miljoen euro was ontstaan, waardoor de premies moesten worden gekort.

Om alle boeren toch de beloofde vergoedingen te kunnen uitkeren, wil hij nu het ontbrekende bedrag eenmalig ter beschikking stellen vanuit het Transitiefonds Stikstof en Landelijk gebied. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Europese Commissie, zo heeft hij medio januari bekend gemaakt.

Volledige basispremies 

Zoals gebruikelijk is het voorschot van 80 procent op de GLB-subsidies inmiddels uitgekeerd. Na controle van de opgaven volgt in het voorjaar een nabetaling. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen deelnemers dus toch rekenen op de volledige basispremies en vergoedingen voor de eco-regelingen. “Dat is goed nieuws voor boeren die hebben geïnvesteerd in bepaalde teelten, of stukken land braak hebben laten liggen met het oog op de premies uit de eco-regelingen”, zegt adviseur Jannes Jansen van DLV Advies. “Toen Adema in december bekendmaakte dat hij op de premies moest korten, waren ondernemers behoorlijk teleurgesteld omdat ze minder zouden krijgen dan waarop ze hadden gerekend. De animo om mee te doen aan de eco-regelingen liep behoorlijk terug. Boeren hadden hun bedenkingen bij de betrouwbaarheid van de overheid”, zo schetst Jannes het sentiment. De minister doet nu zijn best om die beloften wel na te komen.

Veranderingen in GLB 2024

De aanvraagronde voor GLB-subsidies voor 2024 gaat met ingang van 1 maart open. Ten opzichte van 2023 gaan er wel een aantal zaken veranderen; met name een aantal zogenoemde coulance-regelingen komt te vervallen. Zie voor meer informatie dit artikel: https://www.dlvadvies.nl/nieuws/let-op-diverse-aanpassingen- in-glb-2024/1955 Ook wordt de norm voor verlengde weidegang aangepast van een vaste periode (1 mei tot 1 oktober) naar 1.500 uur en komt er een nieuw programma voor het registreren van de weidegang. “Het is verstandig om je nu al te oriënteren op de GLB-regeling voor 2024 en na te denken over het bouwplan voor komend seizoen”, zegt Jannes. Ondernemers die advies willen rondom de GLB-aanvraag voor komend jaar, kunnen vanzelfsprekend terecht bij Jannes of zijn collega’s.

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar