Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Publicatiedatum: 12 juli 2024

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van 35 miljoen euro voor dit jaar. Hiermee gaat de subsidie van 20 euro naar 50 euro per 10 kilo stikstof en wordt een deel van de oplopende mestafvoerkosten gecompenseerd.

 

Het aanvragen van de subsidie kan vanaf maandag 15 juli en loopt tot 26 augustus 2024. Bij overtekenen van het budget wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld onder alle aanvragers.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden.

Er zijn drie groepen:

  • Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen en dit in ieder geval in 2024 ook hebben gedaan. 

  • Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat al hun percelen in Natura 2000-gebied en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.

  • Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000-gebied, GWB-gebied en/of derogatievrije zones liggen.

Van 20 euro naar 50 euro per 10 kilo stikstof

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de ligging van het perceel en de hoogte van de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest in 2022. Percelen in een nieuw aangewezen met nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied), Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied krijgen een hogere vergoeding dan percelen buiten deze gebieden.

 

Subsidie per ha

Bestaand 250-gebied

Bestaand 230-gebied

Nieuw
NV-gebied

Natura 2000- en GWB-gebied en derogatievrije
zones (vanaf 250-gebied)

 

Natura 2000- en GWB-gebied en derogatievrije zones (vanaf 230-gebied)

 

 

Afname kg N - bedrag

Afname kg N - bedrag

Afname kg N - bedrag   

Afname kg N - 
bedrag

Afname kg N -
bedrag

2023

10 kg - € 20

10 kg - € 20

30 kg - € 60

80 kg - € 160

60 kg - € 120

2024

20 kg - € 100

20 kg - € 100

40 kg - € 200

80 kg - € 400

60 kg - € 300

Lees hier meer over de subsidie

Aanvraag laten verzorgen door DLV Advies

DLV Advies kan de aanvraag verzorgen. Koen Peters, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies geeft aan: “Deze regeling valt binnen de de-minimissteun, dit betekent dat een bedrijf over de jaren 2022, 2023 en 2024 een maximaal van 20.000 euro aan subsidie mag ontvangen. Komt het totale bedrag boven deze grens door de subsidie van 2024? Dan ontvangt een bedrijf het bedrag tot dat maximum”. Voorlopig zal deze grens niet worden verhoogd. In de tweede kamer heeft Landbouwminister Femke Wiersma vorige week wel aangegeven dat ze de verhoging met de Europese commissie wil bespreken.

Wilt u de aanvraag door DLV Advies laten verzorgen? Vul dan het onderstaande formulier in.

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar