Hygiëne op een melkveebedrijf; waar is de winst te behalen?

Publicatiedatum: 04 november 2022

Binnen het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ gaat het over het verlagen van de infectiedruk door hygiënisch te werken. In samenwerking met MS Schippers, provincie Drenthe en provincie Fryslân worden er binnenkort twee bijeenkomsten georganiseerd waarin dieper ingegaan wordt op de hygiëne op een melkveebedrijf. 

Het toepassen van vaak eenvoudige preventieve maatregelen kan leiden tot een hogere melkproductie en een langere levensduur van het vee. Op dinsdag 15 november op locatie Bles Dairies Farm in Broek en op woensdag 23 november bij Familie Bos in Elp, wordt middels een praktisch en boeiend programma kennis gedeeld en/of opgefrist over het verlagen van de infectiedruk door hygiënisch te werken. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Programma 15 november a.s.

Tijd: 13.30 – 16.30 uur 
Locatie: Bles Dairies Farm C.V. Broek 
Bloksleat 5 
8512AA  Broek 

13.30 – 13.45: Inloop en kennismaking onder het genot van koffie/ thee
13.45 – 14.15: Toelichting HyCare concept (MS Schippers)
14.15 – 14.45: Verlagen van infectiedruk; opgedane kennis vanuit het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ (DLV Advies)
14.45 – 16.15: Verlagen van infectiedruk in de praktijk; rondleiding op het bedrijf
16.15 – 16.30: Rondvraag en afronding

Aanmelden is verplicht en kan t/m vrijdag 11 november 


Programma 23 november a.s.

Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Familie Bos 
Zwiggelterweg 4  
9442TK Elp 

13.00 – 13.15: Inloop en kennismaking onder het genot van koffie/ thee
13.15 – 13.45: Toelichting HyCare concept (MS Schippers)
13.45 – 14.15: Verlagen van infectiedruk; opgedane kennis vanuit het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ (DLV Advies)
14.15 – 15.45: Verlagen van infectiedruk in de praktijk; rondleiding op het bedrijf
15.45 – 16.00: Rondvraag en afronding

Aanmelden is verplicht en kan t/m maandag 21 november 


Aanmelden

Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zullen we de groep in tweeën delen tijdens de  rondgang over het bedrijf of kan er een ochtendprogramma worden aangeboden. De bijeenkomsten zijn gratis en vrij toegankelijk voor melkveehouders uit de regio. Aanmelden is verplicht. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.  

* verplichte velden

Het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de  
provincie Friesland en Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws