Kans op nitraatuitspoeling verkleinen met eiwitgewassen

Publicatiedatum: 17 juli 2023

Melkveehouders met grond in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen sinds dit jaar geen derogatie meer aanvragen. Waarschijnlijk mogen ze de komende jaren steeds minder stikstof bemesten. In waterwingebieden wordt gesproken over 20% reductie op gebruiksnormen. Het telen van eitwitbindende gewassen wordt dan steeds interessanter. Bovendien worden deze gewassen ook gestimuleerd in de eco-activiteiten van het GLB. In het project Maandewark bekijkt een groep melkveehouders, die grond hebben in een grondwaterbeschermingsgebied, welke zaken bijdragen aan het verbeteren van de mineralenkringloop en het verkleinen van de nitraatuitspoeling.

Ze doen onder andere ervaring op met het telen van eiwitrijke gewassen. Ap van der Bas, adviseur Mest en Mineralen bij DLV Advies begeleidt deze groep. 14 juni kwamen de deelnemers bijeen om de diverse teelten te bekijken en ervaringen uit te wisselen.

Meer vraag naar eiwitgewassen

“We zien het afgelopen jaar steeds meer vraag naar eiwitgewassen. Vooral luzerne wordt veel verbouwd maar ook veldbonen, erwten en klavers zijn in opkomst” aldus Theo Wijbenga, teeltadviseur bij Hoogland BV. Hij informeerde de melkveehouders tijdens de bijeenkomst over het telen van eiwitgewassen.

Bekijk de video

Leerpunten bij de teelt van luzerne

Een van de deelnemers van het project Maandewark is Jan Ziengs. Hij heeft gekozen voor de teelt van luzerne op een deel van zijn perceel om te kijken of dit een alternatieve eiwitbron is. “Normaal deden we aardappels en daarna gras. Dit jaar voor het eerst luzerne, een paar dagen geleden hebben we voor het eerst gemaaid. Ik had wel wat zorgen over de opbrengst, maar het is de laatste weken hard gegroeid. Ik ben tot nu toe tevreden over de opbrengst.” Jan heeft de luzerne in aparte balen gehouden om de voerderwaarde goed te kunnen analyseren. “Pas aan het einde van het jaar, na de tweede en eventueel nog derde snede, weet je wat het je qua droge stof heeft opgeleverd en kun je het vergelijken." Jan merkte ook op dat het wennen is dat je bij luzerne het onkruid niet kan bestrijden en je moet wachten tot de luzerne de overhand krijgt. Een ander aandachtpunt is het wikkelen in plastic, je hebt wat meer lagen nodig door de scherpte van het gewas. Allemaal ervaringen die de deelnemers met elkaar delen tijdens het project.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Ap van der Bas, adviseur Mest en Mineralen.

Bekijk de video

Mede mogelijk gemaakt

Het project Maandewark wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV: samen leren in projecten duurzamere landbouw.

 

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar