Kansen benutten met weidegang

Publicatiedatum: 27 februari 2018

Weiden of niet? Dat is een vraag die veel agrarische ondernemers zichzelf stellen. Weiden is op vele manieren binnen vele systemen mogelijk. Belangrijk is dat het past bij de bedrijfsvoering. De ondernemer, en ook de koeien, moeten zich goed voelen bij de manier van weiden.

De mogelijkheden van weiden

“Volledig” weiden is één van de opties  die op meerdere  manieren uitvoerbaar  is. Maar dat hoeft niet voor ieder bedrijf de ultieme manier van weidegang te zijn. Ton Derks: “Volledig weiden kan via twee opties: met de melkgevende koeien minimaal 120 dagen minimaal 6 uren per dag weiden of door gedurende het seizoen minimaal 720 uren te weiden (bijvoorbeeld gemiddeld 5 uren per dag gedurende 144 dagen). Voor bedrijven waar dit niet haalbaar is kan gekozen worden voor deelweiden: dan moet er door minimaal 25% van het jongvee en de melkgevende koeien gedurende minimaal 120 dagen geweid worden”.
Ook in combinatie met de melkrobot blijkt weiden prima mogelijk. Dit blijkt in een aantal robot-weidefarmwalkgroepen die DLV Advies begeleidt. Kiezen van het juiste weidesysteem en het consequent hanteren hiervan blijkt erg belangrijk te zijn. Een onderdeel hiervan is het dagelijks vers gras aanbieden. Met moderne systemen van weiden, zoals roterend standweiden en NNW (Nieuw Nederlands Weiden) hoeft dit niet veel extra arbeid te kosten.

Economisch resultaat

Op veel bedrijven is weidegang mogelijk. De keus is aan de veehouder of hij dit in de bedrijfsvoering in wil passen. Voordelen die we in de praktijk zien zijn: lagere loonwerkkosten, besparing op krachtvoer, extra opbrengsten door de melkpremie, betere klauwgezondheid en minder celgetalproblemen, de veehouder vindt het mooi en positief voor het imago. Daar tegenover staan nadelen: lagere opbrengst grasland, kosten afrastering en kavelpaden, lagere melkproductie? (hoeft niet altijd) en meer werk/organisatie. Bij een goede aanpak van beweiding blijft en groot deel van de weidepremie over. Netto is er een voordeel te behalen op veel bedrijven van meer dan € 10.000. 
Ook op beweidende bedrijven is vaak een verbetering van het rendement te behalen door het weiden te optimaliseren. Denk aan: stabielere en hogere melkproductie door aanbod van betere kwaliteit weidegras (aanpassen beweidingssysteem); zorgen voor hogere grasopname, waardoor meer besparen van eiwitrijk krachtvoer en minder inkuilkosten; jongvee leren weiden, waardoor melkkoeien na afkalven beter opstarten.

Deelnemen aan studiegroep

Vanaf voorjaar 2018 gaan onder leiding van onze weidecoaches weer studiegroepen ‘nieuwe weiders’ en ‘farmwalks voor ervaren weiders’ van start.. De weidecoach komt na een intakegesprek op het bedrijf bij elke deelnemer langs voor een adviesbezoek. Hierbij wordt  een beweidingsplan opgesteld. Daarna volgen 7 groepsbijeenkomsten (in 2 jaar) bij verschillende deelnemende bedrijven die ook beginnen met weiden. Tijdens die periode is er ook aanvullend individueel advies. Deze opzet wordt gesubsidieerd door Stichting Weidegang, waardoor de eigen bijdrage beperkt is. Voor ervaren weiders gaan er in 2018 weer ‘farmwalks voor ervaren weiders’ van start. Dit zijn 4 tot 5 bijeenkomsten in de weide met 10 deelnemers uit dezelfde regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden er onder leiding van een weidecoach waardevolle informatie, tips en trucks uitgewisseld. 

Ton Derks, adviseur rundvee en weidecoach: “Tijdens de bijeenkomsten leren de ondernemers ook hoe ze hun grasvoorraad moeten managen en hoe om te gaan met melkstal of robot en weidegang. We leren ook van elkaar tijdens deze dagen. We nemen bij elke bijeenkomst een kijkje bij een ander bedrijf en geven de bezochte veehouder tips voor optimalisatie.”

Stichting Weidegang

Stichting weidegang stimuleert weidegang door deelname aan studiegroepen aan te moedigen.  De weidecoaches van DLV Advies voorzien u van weideadvies passend bij uw bedrijfssituatie. Dit kan via groepsbijeenkomsten, zoals hierboven aangegeven of via individueel advies. 

Wilt u in meer kennis over beweiding of heeft u interesse in een studiegroep? Neem dan contact op met één van onze onderstaande weidecoaches. 

Regio Zuid: Ton Derks, Arnoud Bink
Regio Oost: Sjoerd Roelofs, Marc Strikkeling
Regio Noord: Albert-Jan Bos, Ap van der Bas

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws