Lager BEX-voordeel voor stikstof verwacht over 2017

Publicatiedatum: 15 november 2017

Uit een analyse van de BEX-prognoses die gemaakt zijn voor de klanten van DLV Advies, blijkt dat er gemiddeld lagere voordelen voor stikstof gehaald gaan worden dan in 2016 het geval was. In 2016 werd er een gemiddeld voordeel van 9% gehaald ten opzichte van de forfaitaire normen, terwijl de verwachting voor dit jaar uitkomt op een voordeel van circa 7%.

Veranderde rekenmethodiek

Dit lagere voordeel is deels te verklaren door een veranderde rekenmethodiek. Hierdoor komt een bedrijf met dezelfde uitgangspunten in 2017 sowieso lager uit dan in 2016. 
Andere verklaringen zijn mogelijk:

  • Vanwege de hogere melkprijs is er relatief gezien meer eiwit gevoerd om de melkproductie per koe te laten stijgen en daardoor op bedrijfsniveau per saldo niet verder te dalen door het fosfaatreductieplan. 
  • Er is meer eiwit (soja) gevoerd om de trage voorjaarskuilen van 2016 (die voornamelijk dit jaar gevoerd zijn) te compenseren.
     

Beter begin 2017

"Er zijn betere verhalen over de eerste snede van 2017. Een goede eerste snede met redelijke gehalten. Sommige klanten voeren dit al en melken hier goed van. Maar omdat krachtvoer rendeert, ligt de brokschep niet stil. We zien dat ook in de hogere krachtvoerkosten per 100 kilo melk. Qua fosfaat is het het voordeel dit jaar groter. Het gemiddelde fosfaatvoordeel in 2016 was 14%. Volgens de prognose komt het voordeel dit jaar uit rond 17%. Mengvoerbedrijven stoppen minder fosfaat in het krachtvoer, terwijl bij de graswinning meer fosfaat van het land wordt gehaald dan erop komt. Hierdoor mergelt de grond uit en komt er minder fosfaat in het gras. Het gehalte fosfor in kuilgras is lager dan in 2016. "

Nu kijken hoe uw bedrijf ervoor staat!

Marc Strikkeling, adviseur rundvee: “We merken dat er een grote spreiding is tussen de individuele bedrijven ten opzichte van 2016. Het is daarom raadzaam om nu een BEX-prognose te maken. Wellicht valt het fosfaatvoordeel ook hoger uit dan de ondernemer verwacht had en hoeft hij dit jaar minder VVO’s te kopen óf valt het stikstofvoordeel tegen en kan de ondernemer wellicht nog tijdig bijsturen. Veel melkveehouders maken niet tijdig een BEX-berekening, waardoor ze onvoldoende kunnen sturen. Hierdoor kunnen ze in de knel komen met de mestverwerking en de grondgebondenheid." 

Marc raadt aan om in september of oktober, bij het binnenhalen van de laatste snede, alvast met de BEX-prognose aan de slag te gaan en deze naast de mestboekhouding te leggen. "Hierdoor heeft een ondernemer tijdig in beeld waar het knelpunt zit, bij stikstof of fosfaat. Vervolgens heeft hij de tijd om door middel van bijvoorbeeld bijproducten of dieraantallen bij te sturen."

Meer informatie

Meer inzicht in uw BEX-prognose? Neem contact op met Marc Strikkeling (Noord- / Oost-Nederland) of Rik Janssen (Zuid- / West-Nederland).

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar