Met techniek een egaler grasland

Publicatiedatum: 17 december 2021

Hoe een project op een maandagochtend zomaar ineens ontstaat, vertelt Tom Ploeger van DLV Advies over het POP3-project ‘Precisiebemesting op grasland’. In dit project zijn precisietechnieken bij Overijsselse en Flevolandse melkveehouders getest voor een egaler grasland, kostenbesparing en voorkomen van nitraatuitspoeling. Collega Sytze Waltje startte hetzelfde project een jaar later in de regio Noord. De adviseurs vertellen over hun ervaringen met de projecten.

“Ik had op een maandagochtend een afspraak met een loonwerker over precisietechnologie”, vertelt Tom Ploeger. “Helemaal enthousiast kwam ik later bij het Waterschap. Het Waterschap was geïnteresseerd, vanwege de opgave om nitraatuitspoeling te verminderen. Toen ging het balletje rollen; kunnen we hier een project mee starten? Zes weken later lag er een POP3-aanvraag klaar.”

Drones en bodemscans

In het project zijn graslanden van melkveehouders onderzocht met scans en drones. Sytze Waltje: “Veel melkveehouders hebben al jarenlang gronden in eigendom, maar wat gebeurt er nou eigenlijk op die grond? Met scans en drones kon dat in kaart worden gebracht.” Studenten van AERES Hogeschool en de Hogeschool Van Hall Larenstein maakten analyses van de data en een bemestingsplan voor de melkveehouder.

Technologie en software als drijvende factor

Het enthousiasmeren van boeren voor dit project was geen probleem. “Boerenzoons hadden een doorslaggevende factor”, vertelt Ploeger. “Zij vonden die software en innovatie interessant en konden hun soms terughoudende vaders meekrijgen.” “Ik hoefde in sommige gevallen niet eens boeren te benaderen,” vertelt Waltje, “dan had de loonwerker dat al geregeld. Het enthousiasme was overal te voelen en te proeven.”

Samenwerking in diverse projecten

De studenten deelden de kennis op school en  thuis op het eigen bedrijf. De adviseurs deelden de kennis ook met andere boeren op bijeenkomsten en via de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Ploeger: “We gaan ook naar Open Dagen waar precisietechnieken worden getoond. Daar wissel je ook informatie uit.”

Er zijn meer projecten die werken aan dit thema. “We zijn eigenlijk gelijktijdig aan het uitvinden,” vertelt Waltje. Ze ervaren soms overlap tussen projecten, maar daar ontkom je niet helemaal aan, vindt Ploeger: dat is marktwerking. Er zijn verschillende aanbieders van technieken op de markt. “Vergelijk het met auto’s; er zijn heel veel merken, maar ze rijden allemaal.”

Oogst na drie jaar

Boeren waren na afloop van het project positief over de resultaten, maar het kostenplaatje van de technieken is nog te hoog. Waltje: “We hebben veel geleerd in het project, bijvoorbeeld over het inregelen van apparatuur, het vertalen van data naar een praktisch plan voor de boer en het toegankelijker maken van de techniek. Nu worden de technieken allemaal apart ingehuurd. Hoe kun je dat combineren, zodat de uitkomsten meteen vertaald worden naar een plan voor bemesting? Dat zou een mooie ontwikkeling zijn.”

Kennisdeling in de toekomst

Wat Sytze Waltje mist in de kennisdeling over precisietechnologie, is de praktische vertaling naar het bedrijfsmanagement. “Er wordt veel onderzoek gedaan, maar een praktische vertaalslag met zicht op verdienvermogen mist. Onze adviseurs zitten tot in de poriën van de veehouderij, zij kunnen die vertaalslag naar de praktijk maken. En dat is nodig, want de toekomst voor goede bemesting ligt bij precisietechnieken.” Ploeger: “Boeren zijn zich bewust van het belang van een goede bodem. Met precisielandbouw kun je die bodem nóg beter maken. POP3 was een mooi middel om aan de boeren te laten zien dat precisietechnologie werkt.”

Dit artikel is overgenomen uit het themanummer Precisielandbouw december 2021, een uitgave van het regiebureau POP.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tom Ploeger en Sytze Waltje. Het project Precisiebemesting op grasland is mede mogelijk door steun van de provincies Overijssel en Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Voor meer informatie over precisiebemesting zie het dossier precisiebemesting of neem contact op met Sytze Waltje of Tom Ploeger.

 

 

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar