Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Publicatiedatum: 26 maart 2024

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de verplichte aanleg van bufferstroken hebben het proces van het invullen van de Gecombineerde Opgave complexer gemaakt dan voorheen. Het registreren van de landschapselementen, bufferstroken intekenen, eco-activiteiten én een uitgebreide vragenlijst. Ondanks dat u voor de Gecombineerde Opgave 2024 minder vragen hoeft in te vullen, is het ook dit jaar weer een hele klus.


 

Het belangrijkste advies van Paul Blokker, productmanager Mest & Mineralen bij DLV Advies, is dan ook: begin op tijd. “Mijn percelen aanpassen, en dan met name de sloten, bufferstroken en landschapselementen, kost nu eenmaal tijd. Wacht daar niet mee tot het mei is, maar start nu.”

Veranderingen Gecombineerde Opgave 2024

In de Gecombineerde Opgave 2024 hoeft u minder vragen in te vullen dan in 2023. Dit jaar stelt RVO geen extra vragen voor de Europese landbouwtelling: Integrated Farm Statistics (IFS). Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het mestbeleid zijn er een aantal veranderingen.

 • Rondom de condicionaliteiten (GLMC's) vinden veranderingen plaats. Zo is er een versoepeling in de invulling van GLMC 8 (niet-productief bouwland). De precieze invulling hiervan is niet bekend. Ook zijn er aankondigingen van veranderingen voor GLMC 6 en 7.

 • Het al dan niet apart intekenen van bufferstroken kan gevolgen hebben, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Denk hierbij aan de hoeveelheid werk die dit met zich meebrengt, vooral bij ruilland. Ook als de voorgestelde watergangen niet correct zijn, kan dit gevolgen hebben.

 • Zijn er afspraken over landschapselementen in uw gebruikersverklaring of pachtcontract? Mag u van het waterschap de sloten intekenen die eigendom zijn van de desbetreffende organisatie?

  Bekijk alle veranderingen 


Welke stappen moeten er doorlopen worden bij het invullen van de Gecombineerde Opgave?

Paul geeft alvast een beeld van de stappen die doorlopen moeten worden bij het invullen van de  Gecombineerde Opgave:

 • Begin met het bewerken van de percelen. Dus het eventueel aanpassen van de grenzen en de gewassen.

 • Geef alle percelen een duidelijke naam. Elke bufferstrook wordt een eigen perceel. En een bufferstrook loopt van dam tot dam. Dus sommige percelen worden straks opgedeeld in 4 losse percelen. Er zijn bedrijven die hierdoor 4 keer zo veel percelen krijgen als ze hadden. Dan is een duidelijke naam belangrijk om te weten over welk perceel het gaat.

 • Voeg vervolgens de landschapselementen, waaronder de sloten toe, in Mijn percelen.

 • In het geval van eco-activiteiten en/of andere teelt in de bufferstrook, moet je ook de bufferstroken intekenen in Mijn percelen.

 • Als laatste moeten de landschapselementen worden toegevoegd in Mijn percelen.

 • Toekennen eco-activiteiten gebeurt in de Gecombineerde Opgave en niet in Mijn percelen.

Hulp nodig?

Of het nu gaat om het registreren van landschapselementen, het correct intekenen van bufferstroken, het identificeren van eco-activiteiten of gewoon om het beantwoorden van uw specifieke vragen, wij kunnen u ondersteunen bij het invullen van de Gecombineerde Opgave.
Klik hier voor alle informatie, instructievideo’s en een uitgebreide Q&A die u helpen de Gecombineerde Opgave in te vullen. Liever met een adviseur aan tafel? Vul onderstaand formulier in en wij nemen direct contact met u op.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar