Stal Elektra Alert als zelflerend systeem

Publicatiedatum: 26 mei 2021

Stalbranden zijn de nachtmerrie van elke veehouder. De oorzaken zijn divers maar vaak terug te leiden naar de elektrische installatie. Stof en vuil, ouderdom van de installatie en onvakkundige aanleg van de installatie vergroten de kans op stalbrand. Connecting Agri&Food heeft bij een pilotgroep van 20 Good Farming Star-bedrijven brandsensoren geplaatst om vroegtijdig stalbranden te detecteren.

Stal Elektra Alert is een gezamenlijk initiatief van Vion, leveranciersvereniging StarFarmers, Connecting Agri & Food en PinCAgro. Het systeem signaleert als de temperatuur binnen de meterkast te veel schommelt of te hoog wordt. Inmiddels zijn er 42 temperatuursensoren bij twintig Good Farming Star varkenshouders in en bij de meterkast in de stal geplaatst.

Monitoring

Gaandeweg oplopende temperaturen in de meterkast zijn een indicatie voor problemen die zich vroeger of later manifesteren. Door de temperatuur in en om de meterkast te monitoren worden de risico’s op problemen in een vroegtijdig stadium zichtbaar gemaakt. Stal Elektra Alert meet real time de temperatuur met temperatuursensoren. De gemeten waardes worden elke 10 minuten doorgestuurd naar een dashboard dat de varkenshouder online kan inzien. Het dashboard is geïntegreerd in het Slimme Stal platform.

Door langere tijd gegevens te verzamelen, wordt het patroon in de temperatuurwisselingen binnen de stal zichtbaar. Schommelingen in de temperatuur rondom het elektropaneel komen namelijk niet alleen door haperingen aan de installatie, maar bijvoorbeeld ook door het gebruik van de hogedrukreiniger of de voermachine. Nu is het, door de nog beperkte data, voor de varkenshouders en data analisten nog niet altijd mogelijk een verband te leggen tussen wat men denkt dat er gebeurt of wat de grafieken laten zien. Harm van der Zanden is als productmanager Slimme Stal bij Connecting Agri&Food betrokken bij Stal Elektra Alert. “Met het langdurig verzamelen en analyseren van data herken je trends en patronen en komen ongebruikelijke afwijkingen naar boven. Doordat er één temperatuursensor in de meterkast hangt en één daarbuiten, kunnen we het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten meten. Door middel van deze data, proberen we vragen te beantwoorden zoals: kunnen we de verwachte temperatuur aangeven en wanneer wijkt deze af van de verwachting? Wat is de lange-termijntrend van de temperatuur? Zodra we deze vragen kunnen beantwoorden, creëren we verwachtingspatronen en kunnen we op basis van de data aangeven wanneer er onderhoud nodig is en of er onverwachte afwijkingen optreden.”

Melden van onverwachte afwijkingen

Op het moment dat de temperatuur boven de vastgestelde standaardwaarde komt, krijgt de varkenshouder een alert. Harm “Met technieken, zoals sensoren, kunnen we praktische en betrouwbare oplossingen voor de varkenshouders bedenken. Nu krijgt men bijvoorbeeld standaard een SMS wanneer de temperatuur de 40 graden passeert en werkt het dus met signaalwaardes. Uiteindelijk moet het Stal Elektra Alert een dynamisch alert worden, dat door middel van een algoritme zelf bedenkt of de temperatuur in een specifieke stal binnen de veilige waardes valt. Zo maken we informatie van de binnengekomen data en vertalen we dat naar praktisch handelingsperspectief waar iedereen wat aan heeft.”

Meer weten?

Meer weten over Stal Elektra Alert of Slimme Stal? Neem dan contact op met Harm van der Zanden via 06 16 04 84 75 of  h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van de website van Connecting Agri&Food.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar