Total Circulair Farm Concept: Plonstoilet in gebruik

Publicatiedatum: 23 juli 2021

Sinds 2019 is er bij drie Brabantse varkenshouders gestart met de realisatie van een nieuw stalsysteem. Het concept dient de vorming van methaan, ammoniak en geur grotendeels te voorkomen en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. Connecting Agri & Food, dochteronderneming van DLV Advies, begeleidde de varkenshouders gedurende het gehele proces.

In de vleesvarkensstal van William Meulendijks is het systeem waarmee emissies aan de bron worden gereduceerd, sinds kort operationeel. Angela van der Sanden, Projectleider bij Connecting Agri & Food, verzorgde de subsidie-aanvraag en ondersteunt de varkenshouders die deelnemen aan dit innovatieve project.

Plonstoilet

De innovatie die centraal staat in het Total Circular Farmconcept gaat uit van een zogenaamd toiletsysteem. Door ervoor te zorgen dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat, worden chemische en biologische reacties tussen de mest en urine sterk afgeremd tot voorkomen. Het systeem is daarmee vergelijkbaar met een plons-toilet. De mest wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt frequent afgevoerd en ingezet als waardevolle meststof.

Hergebruik

Door een biologisch proces wordt dunne fractie ontdaan van ammoniak  stikstof en de rest van de fosfaten. Via een MBR komt het geurloos en bacterievrije water in een kleine opslag, vanwaar het kan worden gebruikt als spoelvloeistof in ondiepe putten onder de roosters bij de varkens. Wanneer er zoveel mest en urine in de spoelvloeistof is gekomen dat de ammoniakemissie begint te stijgen, wordt het met hoge snelheid gespoeld (toiletsysteem) naar de verwerking en worden de putten weer opnieuw voorzien van geurloos water.

De resultaten

Angela: “Op dit moment is de vleesvarkensstal van William Meulendijks klaar en wordt de zeugenstal aangesloten. Wanneer je bij de installatie staat, wordt het snel duidelijk dat er inderdaad geen mestgeur wordt geproduceerd. Bezoekers zijn hier veelal verbaasd over. In de stal draagt het systeem bij  aan een verbetering van het stalklimaat en dus aan de leefomgeving voor dier en mens. Binnenkort starten we met de indicatieve metingen. Op basis van onderzoek door Wageningen Universiteit verwachten we 85% minder ammoniak uit de varkensstal en meer dan 90% minder methaanuitstoot te realiseren. Na fine tuning wordt het meettraject voor de RAV-erkenning opgestart.”

Provincie Noord-Brabant steunt het zogenoemde Total Circular Farmconcept.  Naast de drie Brabantse varkenshouders en Connecting Agri & Food, zijn automatiseringsbedrijf Kamplan en Wageningen University & Research (WUR) betrokken.


In onderstaande video laat William zijn aangepaste stal zien en legt uit hoe het systeem werkt. De beelden zijn beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Brabant.Broninformatie en infographic: Kamplan.com
 

 

 

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar