Verplicht vanggewas na maïs: nieuwe regels voor derogatie op klei- en veen in NV-gebieden

Publicatiedatum: 12 september 2023

"In NV-gebieden (Nutriënt verontreinigde gebieden) zijn landbouwers vanaf 2023 verplicht om na de maïsteelt ook op klei- en veengrond vanggewassen te verbouwen," zegt Freddy Keurhorst, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. Recentelijk zijn enkele details van deze nieuwe voorwaarden bekendgemaakt.

De verplichting voor vanggewassen na maïs gold al eerder voor alle bedrijven die maïs op zand- en lössgrond verbouwden. Dit jaar dienen alle derogatiebedrijven die maïs telen op klei- en veengrond in 'Nutriënt verontreinigde gebieden' (NV-gebieden) ook aan deze verplichting te voldoen.

Hoofdteelt

"Indien direct na de maïsteelt een vanggewas wordt ingezaaid, is het toegestaan om dit vanggewas vanaf 1 februari te vernietigen," geeft Freddy aan. "Echter, als het inzaaien van het vanggewas later plaatsvindt, dan moet het gedurende het volgende jaar als hoofdteelt blijven staan. Dit geldt voor wintergranen en spelt."

Minder strikte voorwaarden

Wat betreft de voorwaarden voor derogatiebedrijven op klei- en veengrond in NV-gebieden, legt Freddy uit dat deze minder strikt zijn dan die voor zand- en lössgrond. Hij merkt op dat er bijvoorbeeld geen specifieke uiterste inzaaidatum is vastgesteld. Daarnaast zijn de regels voor alle soorten maïsteelt gelijk. Afhankelijk van het zaaimoment mag het vanggewas dus vanaf 1 februari vernietigd worden of moet het blijven staan als hoofdteelt.

Direct aansluitend geteeld

De adviseur benadrukt dat als het vanggewas direct na de maïsteelt wordt ingezaaid, het mogelijk is om het vanaf 1 februari te verwijderen. Landbouwers dienen een van de volgende gewassen te kiezen voor het vanggewas: gras, winterrogge, wintertarwe, wintergerst, bladkool, bladrammenas, triticale of Japanse haver. Bovendien is het toegestaan om een mengsel van deze gewassen te gebruiken, zolang minstens tweederde van het mengsel bestaat uit de eerder genoemde gewassen.

Niet direct aansluitend geteeld

"Wanneer het vanggewas later wordt ingezaaid, dient het volgend jaar als hoofdteelt te worden geteeld”, vervolgt Freddy. De keuze bestaat uit winterrogge, wintertarwe, wintergerst, spelt of triticale, met ook hier de mogelijkheid om een mengsel te gebruiken, waarbij minimaal tweederde van het mengsel uit de genoemde gewassen moet bestaan."

Het is niet geheel duidelijk wat wordt verstaan onder 'direct aansluitend.' RVO heeft in het verleden aangegeven dat er 'geen of nauwelijks sprake is van een gewasloze periode.' “Als het vanggewas binnen een paar dagen na de oogst wordt ingezaaid, zal het naar onze interpretatie voldoen aan de voorwaarde 'direct aansluitend,' en mag het gewas vanaf 1 februari worden vernietigd”, aldus Freddy.

Snelle goedkeuring voor Renure als kunstmestvervanger noodzakelijk

Recente ontwikkelingen binnen de Europese Commissie brengen mogelijk een doorbraak voor de agrarische sector: het gebruik van bewerkte dierlijke mest als...

Lees verder

Praktische tips bij invullen Gecombineerde Opgave

Vorig jaar hebben we gezien dat de uitdagingen rondom de Gecombineerde Opgave aanzienlijk zijn toegenomen. De implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid