Belangrijkste veranderingen in de eco-regelingen 2024

Publicatiedatum: 11 maart 2024

Demissionair minister Adema heeft de voorlopige GLB-premies over 2024 bekendgemaakt. “De basispremie valt fors lager uit”, aldus Freddy Keurhorst adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies. De premies voor Brons, Zilver en Goud zijn wel gelijk gebleven. Het komt erop neer dat de basispremie voor de eerste 40 hectare voor dit jaar voorlopig is vastgesteld op 171 euro per hectare. Met de toegezegde 45 euro extra maakt dat 216 euro per hectare, tegen 268 euro vorig jaar. Voor alle hectares boven de eerste 40 geldt een basispremie van 171 euro, waar dat vorig jaar nog 213 euro was.

“Het is in het Nationaal Strategisch Plan afgesproken dat de basispremies worden afgebouwd. En aangezien er afgelopen jaar meer bedrijven dan verwacht in de categorie Goud zijn terechtgekomen, gaat RVO voor 2024 iets lager zitten met de basispremies. Maar het is dus wel fors minder”, betreurt Freddy. Overigens zal de definitieve basispremie afhangen van het uiteindelijke aantal aanvragen. Positief is wel dat de premies voor Brons, Zilver en Goud dit jaar ongewijzigd blijven, dus respectievelijk 60, 100 en 200 euro per hectare.

Voorschot GLB-premies

Over de uitkering van de GLB-premies van 2023 is eind vorig jaar veel ruis ontstaan. Inmiddels hebben de meeste bedrijven in december een voorschot van 70 à 80 procent uitgekeerd gekregen. De laatste 20 tot 30 procent volgt na de definitieve vaststelling in april. De uiterste datum waarop het restant van de premies moet zijn uitgekeerd is 30 juni.

Kaartlagen waterlopen geactualiseerd

Ook over de kaartlagen met waterlopen was het afgelopen jaar veel te doen. Daar zaten veel fouten in. “RVO heeft het afgelopen najaar een inhaalslag gemaakt”, zegt Freddy. “Samen met de waterschappen zijn de kaartlagen voor de waterlopen allemaal geactualiseerd.” De waterlopen zijn nu gebaseerd op de achtjarige gemiddelde grondwaterstand.
Het wachten is alleen nog op de actuele gegevens van het Overijsselse waterschap Vechtstromen en een waterschap in Noord-Holland. Die moeten nog in de kaartlagen verwerkt worden. Voor de overige gebieden moet het nu een stuk beter kloppen, stelt de adviseur. “Mocht je nog fouten tegenkomen, dan kun je de wijzigingen tot 15 mei doorgeven via Mijn Percelen, in het tabblad Opmerkingen”, geeft hij aan. “Dat is nieuw. Daarnaast kun je het in de Gecombineerde Opgave zelf melden als er een waterloop niet klopt.”

Droge sloot en droogvallende sloot

Nieuw dit jaar is dat de categorie droogvallende sloot is toegevoegd. Dat zijn sloten waar tussen 1 april en 1 oktober geen water in staat. Bij de droge sloot, waar het hele jaar geen water in staat (uitzonderlijke stortbuien daargelaten), komt de bufferstrook te vervallen.

Derogatie braaklegging

Er komt dit jaar een Europese derogatie voor het braakleggen van landbouwgrond. Voor bedrijven met minder dan 75 procent grasland betekent dit een ontheffing voor de verplichte 4 procent braaklegging (niet-productief bouwland). Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De grond kan worden gebruikt voor de teelt van stikstofbindende gewassen en/of vanggewassen. Hierover volgt nog een detail-uitleg, weet Freddy. De beslissing van demissionair minister Adema dat Nederland zich aansluit bij de Europese derogatie, was ook te laat voor aanpassing in de Gecombineerde Opgave, die vanaf 1 maart weer kan worden ingevuld. “Hier komt waarschijnlijk een apart formulier voor”, aldus de adviseur.

Weidegang registreren bij Qlip

Nieuw is ook dat de registratie van weidegang met ingang van dit jaar geborgd moet worden door Qlip. Melkveehouders kunnen zich hier nu al bij Qlip voor aanmelden. Dat moet voor aanvang van de weideperiode, maar uiterlijk 1 mei zijn gebeurd. Ook moet weidegang worden aangegeven in de Gecombineerde Opgave. De registratiekosten van Qlip bedragen 179 euro per jaar; dat wordt gecompenseerd in de eco-activiteit weidegang. De premie hiervoor wordt met 2 euro verhoogd tot 45 euro.
Er zijn twee varianten eco-activiteit weiden: minimaal 1.500 uur weiden en minimaal 2.500 uur weiden. Bij minimaal 1.500 uur weiden mogen er maximaal 5 koeien zijn per hectare beweidbare huiskavel en bij 2.500 uur weidegang is dit maximum 2,5 melkkoeien per hectare.

Forse verhoging premie vezelhennep

Binnen de eco-regelingen wordt ook de premie voor de teelt van vezelhennep als grondstof voor alternatieve bouwmaterialen sterk verhoogd, vooral in regio 1. Hier gaat de premie van 129 euro omhoog naar maar liefst 720 euro; in regio 2 stijgt de premie van 298 euro naar 390 euro.

3 nieuwe eco-activiteiten

Daarnaast zijn er dit jaar 3 nieuwe eco-activiteiten toegevoegd: precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Freddy verwacht echter niet dat er veel bedrijven zijn die hier gebruik van kunnen maken, omdat het apparatuur vergt waar nog niet alle loonwerkers over beschikken. “Bovendien moet je per perceel aantonen wat er gedaan is, middels taak-resultaatkaarten. Het moet duidelijk geregistreerd worden”, geeft hij aan. Wel is het zo dat een perceel waar bijvoorbeeld één keer precisiebemesting is toegepast, meeteelt voor deze eco-activiteit. “Het hoeft niet het hele jaar rond.”

De Gecombineerde Opgave moet op 15 mei binnen zijn bij RVO. Dan moeten alle eco-activiteiten zijn aangemeld. Mocht een geplande eco-activiteit onverhoopt niet slagen, dan moet je die terugtrekken, geeft Freddy aan. In het najaar, in de periode tussen 15 oktober en 2 december, moet de aanvraag officieel worden vastgesteld.

Bekijk alle veranderingen

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden