Blog: een bijzonder jaar

Publicatiedatum: 14 maart 2018

Het CBS publiceerde op 23 januari jl. dat Nederland in 2017 168 miljoen kilogram fosfaat heeft geproduceerd en daarmee 5 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond (173 miljoen kilogram) is gebleven. 4,4 miljoen kilogram hiervan is het gevolg  van 130 duizend melkkoeien en 150 duizend stuks jongvee minder dan in 2016. 

Een bijzonder jaar

Wat opvalt is dat er ten opzichte van 2015 in 2017 met 52 duizend koeien minder, bijna een miljard kilogram melk meer geproduceerd is. Omgerekend een stijging van ruim 800 kilogram per koe op jaarbasis. Per koe is er echter minder fosfaat geproduceerd in 2017 dan in 2015. Zou het dus niet zo kunnen zijn dat juist 2015 een heel bijzonder jaar is geweest? Een jaar waarin er een “toevallige” overschatting is geweest van de fosfaatproductie? De vraag is dan ook of de 8,3% korting voor de niet-grondgebonden bedrijven op basis van 2015 correct en bovenal nog noodzakelijk is. Veel melkveehouders hebben als uitkomst van de fosfaatplafonddiscussies, een uitdagende periode voor de boeg door de invoering van fosfaatrechten. 

Na de mestfraude en de I&R-fraude heeft het ministerie in ieder geval genoeg stokken om de sector mee te slaan. De pilot met de Kringloopwijzer, waarin juist de bedrijfsspecifieke fosfaatproductie de basis vormt, is “on hold” gezet. De inzet van innovaties op het gebied van mestbewerking, mineralenconcentraten en dergelijke, die hoog op de ambtelijke agenda, in Nederland en Brussel, zouden moeten komen om daadwerkelijk wat aan de CO2 foodprint te doen, worden nu afgehouden. 

Los nog van dit alles staat de sector in een slecht licht. Het is verrekte lastig om het beeld in ons land gedraaid te krijgen. We staan met drie-nul achter en we liggen onder een enorm vergrootglas. Discussies voeren over “dat het allemaal wel meevalt”, werken averechts. Echte fraudeurs aanpakken lijkt me een beter spoor, maar nooit ten koste van de gehele sector. Op andere gebieden zou dat als discriminatie bestempeld worden. 

Succesvolle agrarische sector

In de hele wereld wordt met grote bewondering gesproken over de kwaliteit van onze landbouw. Of het nu gaat over de groente en fruittelers, de veehouderij of de akkerbouw, overal wordt maar al te graag gebruik gemaakt van de kennis en “know how” van de Nederlandse agrarische sector. Naar verwachting lopen er in 2050 10 miljard mensen op deze wereld rond. De algemene wens is om die allemaal te voeden. Daarvoor is een enorme productiestijging van voedsel nodig. Nederland kan daarin alleen speler blijven als ze zelf ook daadwerkelijk een succesvolle agrarische sector heeft.

Met dit in het achterhoofd ga ik ervan uit dat ook de betrokken ministeries (LNV, BZ en EZ) wijs zullen handelen en snel weer ruimte geven om de sector dat te laten doen waar ze goed in is.
De zoektocht om het juiste beeld bij de burger in Nederland op de bühne te krijgen is een taaie. Ik hoop dat deze zoektocht ook op de agenda staat bij de zuivel en belangenbehartigers. Weten dat je goed werk levert is één. Het op een juiste manier vertellen is twee.

Deze column is op 13 maart verschenen in de Boerderij. 

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden