Blog: ''Investeren in kennis blijft noodzakelijk"

Publicatiedatum: 20 november 2019

Van de agrarisch ondernemer wordt gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het is echter moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat past binnen het eigen bedrijf, met name van de invloed van veranderingen en aanpassingen op het bedrijfsinkomen. De laatste jaren zijn er al heel wat zaken binnen de landbouw veranderd door gewijzigde wet- en regelgeving. Kijk maar eens naar wat de melkveehouderij heeft gerealiseerd, op het gebied van emissies, grondstoffenverbruik en efficiënte bedrijfsprocessen. Een effectief en persoonlijk instrument om actief melkveehouders te ondersteunen bij het invoeren van innovaties, is werken in studie- en demonstratiegroepen.

lnnovatie gaat uiteindelijk om waardecreatie

Door, onder begeleiding van specialisten, samen te werken aan innovatieve zaken vormt de melkveehouder zich, vanuit de interactie met collega's en specialisten, een beeld van de inpasbaarheid binnen het eigen bedrijf. Voorwaardelijk bij de studie- en demonstratiegroepen is een persoonlijke aanpak. Wat voor de ene ondernemer goed werkt, hoeft niet persé voor de ander goed te werken. Het uitgangspunt moet zijn persoonlijke plannen en voorkeuren. lnnovatie gaat uiteindelijk om het creëren van waarde voor het eigen bedrijf! Iedereen heeft een voorkeur bij het eigen maken van nieuwe methodes en processen. De ene ondernemer wil actief experimenteren en concreet ervaren, de ander wil de resultaten reflecteren. Samenwerken in werkgroepen biedt de mogelijkheid om vraagstukken over bijvoorbeeld ammoniakemissie, ureumgetal of voedingsefficiëntie op een persoonlijke wijze te behandelen. Hierdoor krijgt elke ondernemer inzicht in wat specifieke innovaties, betekenen voor de eigen bedrijfsvoering.

Persoonlijke aanpak

DLV Advies ‘begeleidt het project 'Foar´Čütbuorkje; Mear mei minder’. Dit is een project voor jonge Friese melkveehouders waarin het gaat om het doorvoeren van nieuwe werkprocessen, technieken en denkwijzen die een meerwaarde hebben voor het bedrijf van de deelnemer. Een persoonlijke aanpak op basis van het bedrijfsplan met oog voor verbeterpunten en ontwikkelingsvoorkeur van de individuele deelnemer. Het draait om coaching op maat gecombineerd met praktische kennisoverdracht om uiteindelijk vanuit de innovaties te komen tot een nieuw verdienmodel. Om resultaat te bereiken, moeten eerst een persoonlijk vertrekpunt en een doel worden bepaald. Wat wil ik te weten komen, hoe is het nu op het bedrijf geregeld en hoe kan ik binnen de nieuwe kaders innovaties in onze bedrijfsvoering opnemen? Door kennis via een persoonlijke aanpak te verkrijgen en het belang van de innovatie voor het bedrijfsinkomen te ondervinden, samen met collega's, behouden we als Nederlandse melkveesector onze voorsprong. lnvesteren in kennis blijft een noodzaak, angst voor het onbekende blijkt vaak een slechte raadgever. Willen we ook over 10 jaar nog agrarisch ondernemer zijn? Het is nu zaak samen met experts en collega's te bepalen hoe we dat vorm kunnen geven!

Deze blog van Sytze Waltje is verschenen in Nieuwe Oogst.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden