Collectieve wasplaats De Peel

Publicatiedatum: 27 september 2017

Gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn een ernstige bedreiging voor het milieu. Frans Ploegmakers van Ploegmakers Groep in De Rips is zich zeer bewust van de risico’s van erfemissie. Frans nam het initiatief om een collectieve wasplaats te maken. De vier veldspuiten van het eigen loonbedrijf en de veldspuiten van akkerbouwers en loonbedrijven in een cirkel van 15 km om De Rips worden straks gereinigd bij de collectieve wasplaats. Tussen en na bespuitingen moeten spuitmachines namelijk in- en uitwendig gereinigd worden. Middelen in het verkeerde gewas kunnen ernstige gewasschade geven. Ook is het voor geavanceerde machines met veel gevoelige elektronica belangrijk om goed schoon te gehouden te worden. 

Terugdringen erfemissie

Op veel erfsituaties is het lastig om de spuitbomen van soms wel 50 meter uit te klappen en milieuverantwoord te reinigen. Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is voor de waterschappen naast verontreiniging met geneesmiddelen een fors probleem. In de achterliggende jaren is er hard aan gewerkt om de veldemissie fors terug te dringen. De emissiereductie is zo succesvol dat de erfemissie inmiddels 50 tot 60 % van de totale emissie uitmaakt. Terugdringen van deze erfemissie kan het beste gebeuren door de bouw van een overdekte wasplaats. Om te beginnen is de ambitie om van  vijf ondernemers, met in totaal 35.000 bespoten hectares per jaar, de erfemissie tot nagenoeg nul terug te dringen. Dit gaat een enorme milieuwinst opleveren. 

Chemische bestandsdelen afbreken tot onschadelijke stoffen

Ploegmakers ging in overleg met Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Cumela, Delphy en DLV Advies om deze wasplaats te realiseren. Anne van Rossum van DLV Advies schreef de plannen die gedurende de tijd nog toenamen in ambitieniveau. Door het toepassen van een geavanceerde techniek, de Opticlear Dyamond, wordt het mogelijk alle chemische bestanddelen in het proceswater af te breken tot onschadelijke stoffen. Deze techniek belooft een kostenbesparing te geven ten opzichte van een Phytobac en belooft bovendien veel minder ruimte in te nemen. Door hergebruik van dit gereinigde proceswater wordt ook nog eens een enorme waterbesparing gerealiseerd. Met een systeem voor voertuigherkenning met RFID worden alle trekkers en machines die op de wasplaats komen herkend en kan het gehele proces worden gemonitord. Hierdoor wordt een schat aan gegevens verkregen die we kunnen gebruiken voor de verantwoording van het project naar overheden en subsidieverleners. Voor het project kende de provincie Noord-Brabant een POP3-subsidie toe. Voor de waterschappen zijn deze gegevens eveneens erg waardevol. De gemeente Gemert-Bakel is ook erg blij met dit project en werkte mee aan een bestemmingswijziging om de bouw van de overdekte wasplaats mogelijk te maken. Deze bestemmingswijziging en het concreet uitwerken van het bouwplan zijn nu aan de orde. 

Van Rossum adviseert Ploegmakers bij het vinden van de technische oplossingen, begeleidt het subsidietraject, verzorgt vergunningaanvraag,aanbesteding en de begeleiding van realisatie van de bouw  en de technische installatie. Ook is het de bedoeling dat DLV Advies de het project verder onder de aandacht gaat brengen door het organiseren van bijeenkomsten en het uitlichten in de vakpers. 
Ploegmakers is heel trots op dit project. Van Rossum is blij dat bij dit ambitieuze project betrokken te zijn en zijn steentje bij te dragen. “Het samenbrengen van de ambities van deze ondernemer met de technische kennis en de kennis van wet- en regelgeving bij DLV Advies belooft hier te leiden tot een heel mooi resultaat.”
 

  

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden