Concept MDV-eisen voor 2021

Publicatiedatum: 02 november 2020

De voorgestelde wijzigingen voor de conceptregeling Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 14, die ingaan per 1 januari 2021, zijn bekend. De conceptwijzigingen hebben met name betrekking op de onderdelen klimaat (energie) en dieroppervlaktes in de veehouderij. Een certificaat voor MDV-13 is nog slechts enkele maanden aan te vragen, dus het is aan te raden hier niet te lang mee te wachten.

Bij de herziening is extra aandacht besteed aan het klimaat, waar maatregelen onder vallen als energiebesparing, opwekken van duurzame energie en broeikasgasemissies reduceren.
Eén van de meest opvallende voorstellen is dat voortaan extra punten gescoord moeten worden op het hoofdstuk klimaat als er geen energiezuinig groenlabel systeem is. Dat brengt extra investeringen met zich mee. Voor rundvee wordt het dieroppervlakte in concept gewijzigd naar 4,0 m2 per koe. Daarnaast staat in het concept opgenomen dat de minimale oppervlakte per vleesvarken gewijzigd wordt van 1,0 m2 in 2020 naar 1,1 m2 in 2021.

Fiscale regelingen

De fiscale regelingen worden niet gewijzigd in MDV-14. Veestallen die het certificaat MDV-14 ontvangen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Klimaat melkveehouderij

Enkele huidige maatregelen uit de MDV-13 worden verwijderd, zoals de frequentieregelaar op de vacuümpomp van de melkinstallatie. Eén van de voorgestelde nieuwe maatregelen gaat over het gebruik van accu’s voor het opslaan van zonne-energie. De veehouder haalt zo minder grijze stroom van het net af en gebruikt meer eigen geproduceerde (groene) energie. Verder zijn er nieuwe maatregelen voorgesteld voor het toepassen van een beweegbaar voerhek en energiezuinige melksystemen.

Laatste kans MDV-13

Voor dit jaar zijn er nog mogelijkheden om met de MDV-13 mee te doen, maar het is raadzaam om daar niet te lang mee te wachten. De adviseurs van DLV Advies kunnen hun expertise over het ontwikkelen van stallen en de begeleiding daarbij inzetten voor uw MDV-aanvraag, waardoor de regeling van dit jaar nog haalbaar is.

Omdat MIA en Vamil ook van invloed zijn op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) -regeling, is het belangrijk goed te overwegen welke stappen ondernomen moeten worden. Welke keuze in uw situatie het beste is, hangt af van de bedrijfsspecifieke situatie. Neem daarom contact op met één van onderstaande adviseurs om de mogelijkheden in uw situatie door te nemen.

Lees ook meer over MDV op deze pagina.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden