Dagverse mest uitdaging bij monomestvergisting in de varkenshouderij

Publicatiedatum: 27 februari 2024

Wil je als varkenshouder investeren in monomestvergisting, dan loop je al snel tegen de uitdaging aan hoe je dagverse mest in de vergister krijgt. “Wanneer je de mest een maand in de opslag bewaard, neemt het biogas-potentieel met ongeveer 30 procent af. Aldus Rick Kanters projectleider Energie bij DLV Advies. Ga je nieuwbouwen? Dan levert integreren van mestvergisting in de initiële bouwplannen van een stal aanzienlijke voordelen op. Bij bestaande stallen is het vaak nodig om meer aanpassingen te doen.

In de dynamische wereld van de varkenshouderij wordt steeds meer gekeken naar innovatieve en duurzame oplossingen om niet alleen de bedrijfsefficiëntie en rendement te verhogen, maar ook een positieve impact te hebben op het milieu. Een van deze oplossingen is het vergisten van varkensmest. Varkensmest wordt gebruikt in de co-vergisting. Voor monomestvergisting is dagverse en bij voorkeur uurverse mest nodig echter dit is bij bestaande stallen niet eenvoudig te realiseren. Naast de investering die nodig is voor de stalaanpassingen brengt het vaak ook extra arbeid met zich mee omdat bijvoorbeeld afsluiters handmatig omgezet moeten worden.

Opwaarderen naar groengas optie voor bestaande stallen

Toch kan mestvergisten voor varkenshouders met bestaande stallen een interessante optie zijn. “Voor varkenshouders vanaf 1700 vleesvarkens of 800 zeugen is het de moeite waard om met een quickscan monomestvergisting te onderzoeken of vergisten en opwaarderen naar groengas, in samenwerking met andere varkenshouders of melkveehouders interessant.” geeft Rick aan. “Voor de zeugenhouderij kan het gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK) ook een interessante optie zijn om te besparen op stookkosten.”

Een optie voor bestaande stallen met een rioolsysteem is om deze uit te rusten met schuine wanden in de afdeling. De mesthoeveelheid loopt dan sneller op waardoor de afsluiters naar de vergister geopend worden.

Eerst een quickscan

Wanneer je nieuwbouwplannen hebt dan kan bij het ontwerp meteen rekening gehouden worden met het leveren van dag- of uurversemest. “Voordat je start met het ontwerp is het verstandig eerst een quickscan te laten uitvoeren. Je hebt dan een goed beeld van de potentiële opbrengsten en welke vorm van vergisten (WKK, biogas of groengas zelfstandig of cluster) het beste rendeert en passend voor de ondernemer is.” aldus Rick.

Vergunning vóór aanvragen SDE++ subsidie

Overweeg je om dit jaar de haalbaarheid van mestvergisten op het bedrijf verder te onderzoeken? Houd er dan ook rekening mee dat je zonder verleende vergunning geen SDE++ subsidie aan kan vragen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de SDE++ voor 2024 wordt opengesteld. Rick geeft aan: “Ik adviseer bedrijven op tijd te starten met de vergunningsaanvraag, de doorlooptijd van het verkrijgen van een vergunning is lastig te voorspellen”.

Toekomstperspectief

Ondanks de uitdagingen voor monomestvergisting in de varkenshouderij wordt dit in de ogen van Rick in de toekomst wel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de varkenshouder. Met de bijmengverplichting voor groen gas die er aan komt en de druk op het beperken van de emissies wordt het steeds interessanter om een mestvergister te plaatsen op het bedrijf. ”De bijmengverplichting verplicht energieleveranciers om vanaf 2026 groen gas bij te mengen waardoor de vraag gaat toenemen en het verdienmodel steeds beter wordt. Daarbij ontstaat door het frequent ontmesten minder ammoniak- en methaanemissie in de afdeling. Dit zorgt voor een beter stalklimaat en minder reductiebehoefte van ammoniak bij de wasser” sluit Rick af.

Meer weten

Meer weten over monomestvergisten in de varkenshouderij of andere vragen m.b.t vergisting? Onze adviseurs staan voor u klaar. Vul het onderstaande contactformulier en we nemen contact met u op.

* verplichte velden

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden