De illusie van de maakbare markt

Publicatiedatum: 07 december 2023

De overheid is niet bij machte om perspectief voor boeren te regelen, vindt projectaccountmanager Harm Wientjes bij DLV Advies. Hij bepleit een andere aanpak. Door grote hoeveelheden regels en controle gedragen mensen zich niet méér, maar minder verantwoordelijk. Investeren in voorgeschreven middelen, zoals een emissiearme vloer of luchtwassers, heeft uiteindelijk geleid tot 20 jaar stilstand in emissiereductie. Er werd namelijk alleen gerekend en nauwelijks gekeken naar de metingen.

"Zo gaat het nu ook met de ‘Transitie landelijk gebied’. Den Haag legt de provincies voorschriften op voordat die beschikking krijgen over de transitiegelden", vervolgt Harm. De roep naar extensivering en natuurinclusief blijft groot. Vooral geroepen vanuit ivoren torens, want zicht op een verdienmodel dat daarmee gepaard gaat, is er niet en dat gaat ook nooit komen. Extensiveren verhoogt nu eenmaal de kostprijs, de consument is niet bereid om vrijwillig meer te betalen voor melk of vlees en de bank is niet bereid om een grondaankoop te financieren als daardoor ratio’s verslechteren.

Nieuwe regels werken averechts 

De maatregelen die opgelegd dreigen te worden, zetten meer druk op ratio’s en marges. Het verdienvermogen slinkt verder voor de ondernemer die ecologisch wil boeren. Het is ongelooflijk dat beleidsmakers niet inzien dat de nieuwe regels averechts werken. Door het verdunnen van de marges wordt schaalvergroting en intensiveren verder aangejaagd.

Beleidsmakers moeten slimmer gebruikmaken van het managementpotentieel van boeren

De beleidsmakers moeten slimmer gebruikmaken van het managementpotentieel van boeren. Boeren weten wat het beste werkt en met elkaar wordt die kennis snel verspreid en ontwikkeld. Het recht om je huidige koppel dieren te behouden of nog te mogen uitbreiden is de beste prikkel om een stimulans te geven op emissiereductie.
Ik zou via management, voeding en investeringen willen sturen op meer emissiereductie dan voor de wet nodig is als we op ons bedrijf die extra ruimte mogen inzetten voor groei in dieren: per saldo winst voor de natuur en het verdienvermogen voor de boer blijft bestaan. Er zijn altijd meer mogelijkheden om emissies te reduceren dan de overheid of wetenschap kan reguleren.

Zelf organiseren

Het falen van het landbouwakkoord heeft maar één ding pijnlijk duidelijk gemaakt. De overheid is niet bij machte om perspectief te regelen. De illusie van de maakbaarheid van de markt is een hardnekkig dogma in Den Haag. Uiteindelijk bepaalt de consument en die heeft wel andere dingen aan zijn hoofd dan kringlooplandbouw.
In plaats van een akkoord met perspectief is het wachten op de volgende set van generieke middelvoorschriften. Grondgebondenheid als grootste treurnis. Dat gaat niet bijdragen aan de extensivering van de melkveehouderij, eerder het tegenovergestelde. 

We moeten als landbouw en decentrale overheden gaan samenwerken aan de lokale doelen, waarbij we gezamenlijk in staat zijn om deze integraal te benaderen. De zes zandprovincies trekken nu samen op om met ondernemers en de industrie te laten zien welke innovaties er zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan verduurzaming. Daarbij is niet Den Haag leidend in de transitie, maar de rechtspraak. We moeten laten zien dat we vanuit de sector het perspectief en de verduurzaming zelf kunnen organiseren.

Dit artikel is overgenomen van NieuweOogst.nl

 

Paul Bens stopt als directeur DLV Advies: ‘Zo’n groot concept had ik niet verwacht’

Per 1 juli treedt Paul Bens terug als directeur bij DLV Advies. Hij is al negentien jaar één van de eigenaren en voor de varkenshouderij...

Lees verder

Sterkste Erf verkiezing 2024

Vorig jaar is de familie Ten Kate uitgeroepen tot winnaar van de Sterkste Erf verkiezing. Zij runnen in het Drentse Veeningen een gemengd bedrijf met melkkoeien,...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden