Duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij

Publicatiedatum: 23 juli 2018

Door voortdurende monitoring van het waterverbruik, bij zowel vleesvarkens als biggen, wordt inzicht verkregen in de gezondheidsstatus van de dieren. Hierdoor kunnen vroegtijdig ziektegevallen worden geconstateerd. Dat is de voorzichtige conclusie van diverse eerste resultaten van onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food.

Online tool waterverbruik

Tijdens het experiment werden digitale watermeters ingezet om voortdurend het verbruik te meten. De data werden inzichtelijk gemaakt middels grafieken in een online tool. Naast het waterverbruik zijn ook de binnen- en buitentemperatuur gemeten. Bij de vleesvarkens is tevens het voerverbruik geregistreerd. 

Dit is een voorbeeld van een online weergave van het waterverbruik. De bovenste grafiek toont het verbruik van de laatste 24 uur, daaronder zijn twee voorbeelden te zien van het waterverbruik per dier per dag.        

Voorspelling

Onderzoekers voorspelden nauwkeurig het toekomstig verloop van het waterverbruik per ronde per dag, zie de paarse trendlijn in de grafiek. Werkelijke waarden schommelen daar omheen, maar volgen wel een gelijk patroon. 

Deze grafiek toont het waterverbruik per dier in liters, met een paarse trendlijn (een voorspellende lijn).

Waterverbruik bij ziekte

In een ander onderzoek in Denemarken is aangetoond dat, door monitoring van het waterverbruik, nauwkeurig ziekte-uitbraken kunnen worden voorspeld. In dit onderzoek, uitgevoerd door Connecting Agri & Food, werden vergelijkbare patronen in waterverbruik waargenomen. Er vond een ziekte-uitbraak plaats, waarbij eenzelfde patroon in waterverbruik zichtbaar was. De uitbraak was echter zo minimaal dat de relatie met het waterverbruik niet met zekerheid aangetoond kan worden. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

Nadat de dieren gevaccineerd waren (op dag 31, zie de grafiek), kwam opnieuw hetzelfde patroon in het waterverbruik in beeld. Daarnaast konden afwijkingen van het te verwachte waterverbruik worden gerelateerd aan hoge buitentemperaturen en grote sprongen in die buitentemperatuur, en aan vorst (buiten de stal).

Breuk waterleiding

Een praktisch voorbeeld van duurzaam waterverbruik kwam aan het licht toen er een explosieve stijging van het waterverbruik werd opgemerkt in de realtime data. Nadat de ondernemer een melding ontving, heeft hij direct de afdeling bezocht en bleek de waterleiding gebroken. Zo kon hij dus direct actie ondernemen en een groot verlies aan water voorkomen.

Explosieve stijging (dag 42) van het waterverbruik bij breuk van de waterleiding

Angela van der Sanden, projectaccountmanager, legt uit: “De resultaten van de proeven laten de potentie van inzicht in waterverbruik zien. Ik verwacht dat we door  continue monitoring van het waterverbruik in de toekomst stappen kunnen zetten in duurzaamheid en diergezondheid.”

Ook klimaatdata

Aan de proeven bij biggen wordt een vervolg gegeven. De metingen zijn inmiddels uitgebreid met klimaatdata, waarbij parameters als CO2, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur realtime in beeld worden gebracht. Daarnaast worden deze  proeven nu ook uitgevoerd bij  kraamzeugen.

Dit project en vooronderzoek van Connecting Agri & Food werden mede mogelijk gemaakt door: BOM, provincie Overijssel, VEWI

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden