Eigen windturbine winstgevend in het Noorden

Publicatiedatum: 18 maart 2021

Klimaatdoelstelling 2030: kwart van alle energie duurzaam opgewekt. Voor de één een ver van het bed verhaal, voor de ander een onderwerp om zelf mee aan de slag te gaan. Zo organiseerde DLV Advies op 9 maart de gratis webinar: ‘Plaatsing windturbine op eigen erf’.

In de media is alom discussie of de klimaatdoelstellingen van Nederland realistisch zijn en welke weg naar het behalen van de doelen de juiste is. Zoals het ondernemers betaamt is stilzitten en afwachten niet het geval. De interesse voor opwekking van elektriciteit op het eigen erf neemt toe. Wie zich erin verdiept komt al gauw tot de conclusie dat er vele opties zijn, met tal van mogelijkheden om dit te financieren of subsidiëren. Tijdens de online bijeenkomst staat de windturbine centraal. Per provincie blijkt verschil in winstgevendheid van de energie-opwekkers. Aangezien het Noorden de meest gunstige wind vangt, is het voor de gemeente Meppel een interessant onderwerp om zich samen met de agrariërs in te verdiepen.

Omgevingsvriendelijk

Het plaatsen van een windturbine wordt door sommige gemeenten en omwonenden al omarmt. Naast het leggen van zonnepanelen op staldaken is het profiteren van wind door de wieken van de relatief kleine molen een omgevingsvriendelijke keuze qua nutsvoorziening op eigen erf. Bovendien produceert een zonnepaneel vooral een piek elektriciteit op het midden van de dag. Een combinatie van zonnepanelen en een windmolen resulteert in een meer gelijkmatige opwekking van energie verdeelt over een etmaal.

Beleid Meppel

De mogelijkheden voor het plaatsen van een kleine windmolen verschillen sterk per provincie en gemeente. De omgevingsvergunning is grotendeels regionaal of op gemeentelijk niveau geregeld. Doordat er ook in Meppel steeds meer belangstelling is om duurzame energie op te wekken en de gemeente in 2040 CO2-neutraal wil zijn, is nieuw beleid opgesteld. Meer hierover leest u op de website van de gemeente Meppel.

Investeringsmogelijkheden

Deelnemers van de webinar zijn in eerste instantie geïnteresseerd in de meerwaarde van het plaatsen van een windmolen of juist een andere vorm van energieopwekking. Anneke van Uden, Projectleider Energie bij DLV Advies, is de eerste spreker in deze setting en gaat in op de randvoorwaarden en de voor- en nadelen van de turbines die al gauw een 25.000 tot 30.000 kWh per jaar opwekken. De grootste voordelen van zonnepanelen: geen vergunning op het dak vereist, lage investering per opgewekte kWh, onderhoudsvriendelijk en een lange levensduur. De windmolen komt per kWh hoger uit qua investering, daarin tegen is de levensduur - van meer dan 25 jaar - langer dan die van de panelen en is minder aansluitcapaciteit nodig. Anneke van Uden helpt agrariërs uit te zoeken wat voor de bedrijfsspecifieke omstandigheden de optimale keuze is. Ook begeleidt ze de financiering en subsidiëring. 

Rentabiliteit

Harry Roetert is financieel adviseur bij Countus en borduurt voort op de economische afwegingen. Hij benoemt factoren die het uiteindelijke rendement beïnvloeden. In een grafiek staat een opmerkelijk verschil in energiebehoefte afgebeeld; tussen conventioneel of robot melken. Tijdens het melken verbruikt een conventionele melkstal een enorme piekbelasting aan stroom gedurende het melken en schoonmaken, 7 maal zo hoog dan de overige uren van de dag. Bedrijven die melken met robots zien slechts korte pieken wanneer het reinigingsprogramma van de melkinstallatie draait. Over het algemeen is de stroomafname dus constanter. De keuze van een energie-opwekker met eigen piekopbrengsten kan dus veel uitmaken qua efficiënt eigen gebruik. Roetert voorspelt een belastingverhoging op energie, dat kan de rentabiliteit van een eigen installatie ten goede komen. De financieel adviseur sluit zijn presentatie af met een opsomming van criteria die het rendement bepalen op eigen erf; hoe groot het stroomverbruik is, het verbruikspatroon, de stroomopbrengst en het beleid van zowel gemeente, provincie als overheid.

De meest gunstige locaties in Nederland liggen in kustgebieden, op de windkaart is dit donkerrood weergegeven. Hoe meer landinwaarts, hoe geler de kleur van de gebieden dus hoe minder gunstig qua windopbrengst.

Geschikte locatie essentieel

De opbrengst van een windturbine is enorm afhankelijk van omstandigheden zoals bomen in de omgeving of de hoogte van de as en wieken. Ook de hoeveelheid wind dat waait maakt uit of de aanschaf uit kan of niet. Jacob Bakker is bestuurder van de afdeling Zuidwest Drenthe, LTO Noord. Hij laat een grafiek zien waarin meerdere postcodegebieden in zijn regio staan afgebeeld qua windopbrengst. Bij een optimale turbine hoogte van 15 meter is de opbrengst in de plaatsen Nijensleek en Vledderveen nagenoeg gelijk. Bakker benadrukt het belang van een juiste locatie op het terrein en dit ook in de vergunningsaanvraag te onderbouwen. Erik de Jonge, Adviseur Energie bij DLV Advies vult hierop aan: “Een combinatie van zonnepanelen en een windturbine is ideaal voor een gelijktijdigheid van de opwek. Hierdoor kunnen agrarische ondernemers richting 0 op de meter komen.”

Pieter Koehoorn van EAZ Wind sluit met voorbeelden van verschillende turbines aan op het voorbeeld in Zuidwest Drenthe dat Bakker aanhaalde. Naast dat de windmolen op een geschikte locatie moet worden geplaatst, is ook het rotoroppervlak en de ashoogte van grote invloed op de meest optimale opbrengst. Verschillende voorbeelden komen aan bod: van micro naar grote industriële varianten. Voor ieder wat wils.

Interesse

Dat er veel ‘wil’ is onder de deelnemers van dit webinar blijkt uit de geïnteresseerde vragen die worden gesteld. De meeste gaan over beleid in de eigen gemeente en hoe daarmee om te gaan. Ook de capaciteit en hoe die in te zetten op het eigen bedrijf, is een onderwerp dat meer specifieke informatie vergt. Zelf aan de slag? Vraag hier om persoonlijk advies en bekijk de mogelijkheden samen met Anneke van Uden of Erik de Jonge, Adviseurs Energie bij DLV Advies.

Bekijk hieronder de webinar terug.

 

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden