Eisen MDV 2016 bekend

Publicatiedatum: 21 december 2015

Stichting Milieu Keur (SMK) heeft de definitieve certificeringseisen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor het komende jaar bekendgemaakt. Hierin zijn beschrijvingen verduidelijkt, keuzemaatregelen toegevoegd en aanpassingen gedaan naar aanleiding van gewijzigde wetgeving. Voor rundveehouders heeft dit met name gevolgen voor bedrijven met weidegang en voor de keuze van het staltype.

Vier vloeren voldoen

De maximale ammoniakemissie voor de ammoniakmaatlat is gelijk gebleven op 8,6 kg NH3 per dierplaats per jaar.  Per 1 juli 2015 zijn de emissiecijfers voor melkvee voor veel stalsystemen wel verhoogd. Dit betekent dat er nu een beperkt aantal systemen onder 8,6 kg NH3 zitten en er daarmee minder vloeren voldoen aan de maatlat. 
Momenteel voldoen alleen de Ecovloer (Andersbeton) met RAV-code A.1.13, Meadowfloor (Proflex) met RAV-code A.1.28, Groene vlagvloer met RAV-code A.1.9 (Beerepoot Agri) en een Chemische Luchtwasser, RAV-code A.1.17 aan de eisen. Dit betekent alleen voor één van deze stalsystemen het ontwerpcertificaat kan aangevraagd kan worden. Andere emissiearme stalsystemen voldoen (momenteel) niet aan de ammoniakmaatlat. Verwacht wordt dat in de loop van 2016 nieuwe emissiearme stalsystemen beschikbaar komen met maximaal 8,6 kg NH3 per koe per jaar. 
Tijdens de bouw van de stal is het nog mogelijk om van emissiearm stalsystemen te switchen. U kunt ook dan nog kiezen voor een ander (nieuw) systeem. Het gerealiseerde stalsysteem moet tijdens de eindcontrole wel overeenkomen met de vergunning.

Weidegang stimuleren

Aankomend jaar wordt weidegang gestimuleerd met een nieuwe bedrijfsmiddelcode voor melkveestallen ‘met weidegang’ in de MIAVamilregeling van 2016. Met deze code hebben melkveestallen ‘met weidegang’ een groter fiscaal voordeel. Hoe dit voordeel er uit gaat zien is nog niet bekend. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het maximale forfaitaire bedrag per dierplaats zijn, of verhoging van het MIA-percentage. Ondernemers met een MDV-stalcertificaat ‘met weidegang’ hebben tot één jaar na het realiseren van de stal de tijd om aan te tonen dat zij weidegang toepassen.

Milieulijst eind december

De milieulijst wordt naar verwachting voor het einde van het jaar gepubliceerd. Hierop staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en/of willekeurige afschrijving milieu-investeringen, met bijbehorende MIAVamilpercentages.

Voor meer informatie, neem contact op met Peter Veerman (Noord), Freddy Keurhorst (Oost) en Joan van den Heuvel (Zuid, West).

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden