Extra subsidie in het nieuwe GLB voor zeldzame landbouwhuisdieren

Publicatiedatum: 21 december 2022

Houdt u Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen? In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan er subsidie aangevraagd worden voor zeldzame runderen, geiten en schapen. Zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH) zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Deze subsidie is een compensatie voor lagere opbrengsten en maakt zo het houden van deze dieren aantrekkelijker.

De basis voor de subsidie is het gemiddeld aantal - zeldzame runder-, geiten- of schapenrassen -dieren. Het aantal dieren wordt omgerekend naar GrootVeeEenheden (GVE). Per GVE kan er maximaal € 200 subsidie verkregen worden.

Berekening GVE

U kunt voor maximaal 100 GrootVeeEenheden (GVE) subsidie krijgen, wat wordt berekend aan de hand van 4 peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het aanvraagjaar. De omrekening van dieren naar GVE per peildatum gaat als volgt:

  • rund van 2 jaar en ouder = 1 GVE

  • rund van 6 maanden tot 2 jaar oud = 0,6 GVE

  • schaap of geit van 6 maanden en ouder  = 0,15 GVE

Het gemiddelde aantal GVE is de som van de aantallen GVE op alle 4 peildata gedeeld door 4.

Deelnemende rassen

Voor de volgende rassen kan er subsidie worden aangevraagd:

  • Rund: Brandrood rund, Fries-Hollands vee, Groninger blaarkop, Lakenvelder, Verbeterd Roodbont.

  • Schaap: Blauwe Texelaar (inclusief Dassenkop Texelaar), Drents heideschaap, Flevolander, Groot heideschaap, Mergelland schaap, Fries melkschaap, Noordhollander, Schoonebeeker heideschaap, Swifter, Veluws heideschaap, Zwartbles.

  • Geit: Nederlandse Bonte geit, Nederlandse Landgeit, Nederlandse Toggenburger geit, Nederlandse Witte geit.

Afhankelijk van het aantal aangevraagde dieren binnen het totale budget, kan de subsidie per dier lager worden.

Voorwaarden

Wanneer de dieren in het I&R-systeem op de peildata vanaf 1 januari 2023 geregistreerd staan als zeldzame rassen, heeft u recht op extra subsidie. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer en uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Ontving u in 2022 in totaal minder dan € 5.000 aan directe betalingen? Dan voldoet u in 2023 automatisch aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

  • U heeft gemiddeld minimaal 5 GVE rund, 1,5 GVE geit of 1,5 GVE schaap.

  • De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de dieren als zeldzaam gelabeld in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R-systeem). Daardoor zijn ze te herkennen als zeldzame runderen, geiten en/of schapen. U moet zich daarvoor wel aanmelden bij de stichting. De dieren moeten uiterlijk 31-12-2022 bij de Stichting gelabeld zijn als zeldzaam en u moet uiterlijk 31-12-2022 de Stichting machtigen om de rasgegevens aan I&R bij RVO door te geven.

  • U meldt zich tijdig aan voor deelname aan deze regeling bij RVO. In 2023 is dat via de Gecombineerde opgave. Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u een definitieve aanvraag op basis van de aantallen GVE die wij hebben berekend.

Aanvragen bij RVO

Aanmelden voor de subsidie ZLH kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023 in de Gecombineerde opgave. U dient uw definitieve aanvraag in tussen 15 oktober en 30 november 2023. Heeft u hier vragen over of heeft u ondersteuning nodig bij de aanvraag van de subsidie? Onze adviseurs Mest & Mineralen helpen u hier graag bij.

Deze informatie is afkomstig van RVO

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden