Financiële impulsen voor duurzame energie nemen toe

Publicatiedatum: 01 maart 2021

Agrarisch ondernemers overwegen steeds vaker om te investeren in duurzame energiesystemen. Vanwege de overheidsdoelstellingen die verwoord zijn in het Klimaatakkoord, ontstaat er meer ruimte voor subsidiemogelijkheden, ervaart energiespecialist Anneke van Uden van DLV Advies.

 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeventig procent van alle gebruikte energie duurzaam moet zijn opgewekt. In 2019 was dit nog slechts 8,7 procent. De dertig zogeheten RES-regio's (Regionale Energie Strategie) hebben nu de schone taak om deze doelstelling in te vullen. Behalve via grote windmolenparken op zee of grootschalige zonneparken doen deze RES-regio's dat ook via kleinschaliger initiatieven zoals zonnedaken. “Wij merken dat gemeentes daardoor steeds meer open staan voor dit soort initiatieven, ook op het boerenerf”, aldus Anneke.

Advieskosten

Ook de subsidiemogelijkheden worden verruimd, al kan de invulling soms van regio tot regio verschillen. Zo vergoedt de provincie Gelderland bijvoorbeeld 50 procent van alle advieskosten die gemoeid zijn met zonnepanelen en heeft de provincie Overijssel hier een startbudget voor. In sommige gevallen is er sprake van een korting op de controle van de dakconstructie. Om van dergelijke regelingen te kunnen profiteren, moet je wel de weg weten in het subsidiebos. “Zo wordt om voor subsidie in aanmerking te komen vaak de eis gesteld dat een ondernemer werkt met één adviesbureau die de aanvraag indient en de realisatie begeleidt”, stelt Anneke. 

Zonnedak

Ze vertelt hoe DLV Advies voor een Gelderse melkveehouder het complete traject rondom de aanleg van een zonnedak op de ligboxenstal heeft verzorgd. “Wij hebben voor deze klant de SDE-subsidie aangevraagd. Daarbij kwam de Groeiversneller op ons pad, dat is een aparte Gelderse subsidieregeling. We hebben de berekening van de dakconstructie verzorgd, de gesprekken gevoerd met de leveranciers van de zonnepanelen en de energieleverancier en de aanmelding bij de netwerkbeheerder geregeld.”
Ook is er voor de veehouder een rendementsberekening gemaakt. Die maakt het rendement van de investering inzichtelijk en wordt gebruikt ter ondersteuning van de financiering bij de bank. Het traject is nu in afwikkeling richting RVO. Naar verwachting gaat de subsidie binnenkort lopen. “Als je aan alle voorwaarden voldoet en de documentatie is op orde, schakelen wij met de overheid voor het verkrijgen van de subsidie”, geeft ze aan. “En zonder subsidie kan het financieel gezien gewoon nog niet uit, zo simpel is het.”

Maatwerk

Niettemin blijft dit maatwerk, benadrukt ze. De regelingen zijn vaak afhankelijk van de RES-regio en de gemeentelijke dan wel provinciale overheden waar je mee te maken hebt. “Wij kennen inmiddels wel alle regelingen. Ondernemers die interesse hebben, kunnen gerust met ons contact opnemen om te zien wat de mogelijkheden zijn.”

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden