Fokwaarde voor ureum

Publicatiedatum: 28 maart 2018

Binnen het project 'Verfijning rantsoenadvies voor minder ammoniak met fokwaarde ureum' is er door DLV Advies een data-analyse gemaakt met de focus op het melkureum tussen verschillende koeien op verschillende bedrijven. Deze data-analyse is gerealiseerd in samenwerking met CRV en Schothorst Feed Research en Aeres Hogeschool Dronten. Gelet op het feit dat de Nederlandse melkveehouderij in 2030 aan strengere Europese milieueisen moet voldoen, zullen er in het komende decennia verschillende stappen moeten worden gemaakt om ook daadwerkelijk aan deze opgestelde milieueisen te voldoen. Deze maatregelen moeten de geurhinder tegengaan, de hoeveelheid fijnstof beperken en de uitstoot van ammoniak verminderen. 

Melkureumproductie

Een mogelijke optie die kan bijdragen ter realisatie van een gemiddelde melkureumproductie van 19 milligram per 100 gram melk, zoals gesteld in de NEC-richtlijn, is het fokken op ureum. De mogelijkheid om te fokken op ureum heeft zich gedurende de jaren sterk ontwikkeld. Zo is het vanaf 2001 mogelijk om het ureumgehalte via de monsternames te laten meten. Hierdoor kregen de melkveehouders een indicatie van het melkureum op koe-niveau. Mede hierdoor kan er van zowel koe als stier een fokwaarde worden bepaald aan de hand van productiegegevens.

Laag ureum invloed op melkproductie

In het project is een data-analyse uitgevoerd om te bekijken of een laag ureum ook van invloed is op de melkproductie. In deze analyse hebben 515 koeien meegedaan verspreid over 17 Gelderse melkveebedrijven. Om de melkproductie, vetproductie en eiwitproductie in verhouding te brengen is gebruik gemaakt van het economisch jaarresultaat. Tussen de 515 koeien was een aanzienlijke spreiding waarneembaar in het economisch jaarresultaat dit lag namelijk tussen de € 2867 en de € 1056. De spreiding in het melkureum lag tussen de 34 en 14 milligram ureum per 100 gram melk.

In de proefopstelling komt naar voren dat er nauwelijks een verband waarneembaar is tussen het melkureum en het economisch jaarresultaat. Wel daalt de trendlijn voor het economisch jaarresultaat enigszins wanneer het melkureum stijgt. Maar om hier een betrouwbare conclusie aan te verbinden, zal de groepsgrote vergroot moeten worden. In deze hoedanigheid komt de situatie wel overeen met de literatuur, aangezien het melkureum niet tot nauwelijks invloed heeft op de melkproductie en gehalten.

Kansen gericht fokken op ureum

Aangezien het gericht fokken op ureum een relatief makkelijke manier is om een bijdrage te leveren aan de ammoniakreductie die gerealiseerd moet worden voor 2030, is het van belang om de mogelijke optie in overweging te nemen. Dit mede door het feit dat de fokkerij meerdere jaren in beslag neemt.

Dit project is mede gerealiseerd door een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van POP3 en provincie Gelderland.

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden