Gevolgen einde emissiearme vloeren

Publicatiedatum: 25 juli 2023

Op basis van een onderzoeksrapport naar emissiearme stallen heeft het kabinet besloten de werking van emissiearme rundveestallen op nul te stellen. Dit kan grote gevolgen hebben voor boeren met emissiearme stallen en voor bedrijven die vergunningen willen aanvragen.

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte stalsystemen in veel gevallen meer uitstoten dan de emissiefactor die nu in de Rav staat. Jeroen van Boxmeer, adviseur ROM over de conclusies van het onderzoek: “Er is gekeken naar emissiearme vloeren in rundveestallen en er wordt geconcludeerd dat emissiearme vloeren geen ammoniak reduceren. De Lely Sphere en het CowToilet zijn niet in het onderzoek betrokken.”

Aangekondigde maatregelen

Op basis van het onderzoek geeft de minister Adema aan de Rav-factoren aan te willen passen. Praktisch alle bovengenoemde systemen die zijn onderzocht en waar meer emissie is geconstateerd dan de norm krijgen te maken met een verhoogde factor. Wat de nieuwe Rav-factoren worden, is nog niet bekend. Jeroen is hier niet optimistisch over. “Ik hou rekening met bijna een verdubbeling van emissiearme vloeren”.

Gevolgen voor bedrijven met emissiearme rundveestallen

“Naar schatting heeft een kwart van de rundveehouders een emissiearme vloer die nu officieel niet meer emissiearm is”, aldus Jeroen. “Tussen 2015 en 2021 was het heel gebruikelijk om dit type vloer te leggen.” Bedrijven met deze systemen en bestaande vergunningen lopen geen risico, aldus ministers Adema (LNV) en Heijnen (IenW). De vraag is echter wat er gebeurt als er toch handhavingsverzoeken komen van milieuorganisaties. Jeroen verwacht dat milieuorganisaties deze verzoeken gaan indienen voor enkele bedrijven, om een statement te maken. “De wettelijke basis hiervoor is dat de natuurvergunning dan op onjuiste informatie”’ is verleend en dat is een intrekkingsgrond.”, zegt Jeroen. Dan volgt de discussie of de vergunning in zijn geheel ingetrokken moet worden ten behoeve van de natuur, waarvan de uitkomst moeilijk te voorspellen is.

Gevolgen voor rundveebedrijven met een lopend vergunningentraject

”Bedrijven in een vergunningentraject hebben een nieuwe, passende toetsing nodig. Er mag niet meer gewerkt worden op basis van de Rav-lijst met de eerdere emissiefactoren. Hoe dit moet, is nog niet duidelijk. Er komt een handreiking die de werkwijze bij vergunningaanvragen Wet natuurbescherming moet voorschrijven. Maar die is er nog niet. En tot die tijd zullen de provincies niet of nauwelijks aanvragen behandelen”, verwacht Jeroen.

Gevolgen voor rundveebedrijven met ontwikkelplannen

Doordat nog niet duidelijk is hoe de werkwijze bij vergunningaanvragen wordt, blijft de de vergunningverlening Wnb voor emissiearme systemen voorlopig op slot. “De verhoging van de Rav-factoren van emissiearme vloeren betekentdat er voor rundvee maar weinig emissiearme systemen overblijven. Vooralsnog zijn dit alleen de Lely Sphere en het CowToilet, omdat deze niet onderzocht zijn. Er zijn wel nieuwe emissiearme systemen in onderzoek, maar deze innovatieprojecten hebben nog niet geleid tot een erkenning of vergunningverlening. In de praktijk is dit voorlopig dus nog niet bruikbaar.

Gevolgen voor ondernemers die bedrijfsbeëindiging overwegen

Voor ondernemers die overwegen hun bedrijf te beëindigen en deel willen nemen aan een stoppersregeling zoals de Lbv(-plus), kan het aanpassen van de Rav-factoren grote gevolgen hebben. Er komen dan nieuwe normen, wat kan betekenen dat een bedrijf dat eerst niet in aanmerking kwam, omdat zijn depositie op Natura 2000 te laag was, nu wel in aanmerking komt. Doordat het bedrijf dan op papier ineens bijvoorbeeld bijna twee keer zo veel uitstoot. Dit kan een verschil maken tussen wel of niet in aanmerking komen voor de Lbv(-plus). De RAV-normen worden niet aangepast in de AERIUS-berekening vóór de sluitingsdatum van de Lbv(-plus). Voor bedrijven die op basis van de nieuwe RAV-normen wel in aanmerking komen en zich hierdoor benadeeld voelen zal wel maatwerk geleverd worden. Bedrijven met emissiearme vloeren die willen deelnemen aan de Lbv doen er goed aan een AERIUS-berekening te doen op basis van een traditionele roostervloer. Komen ze dan wel in aanmerking, dan is het goed met een adviseur te kijken naar mogelijkheden om toch deel te kunnen nemen.

Advies over gevolgen aanpassen RAV-factoren

De gevolgen van dit besluit zullen groot zijn en verschillen per bedrijf en situatie. Wilt u advies over wat deze gevolgen zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden