Gezocht: melkveehouder met honger naar toepasbare kennis

Publicatiedatum: 28 mei 2019

Het project ‘Foarûtbuorkje; Mear mei minder’ biedt individuele coaching in combinatie met praktische kennisoverdracht aan Friese melkveehouders. Komende drie jaar (2019 - 2021) geven DLV Advies en Van Hall Larenstein de veehouders bedrijfsbegeleiding bij onder andere onderwerpen als bemesting, bodem, (voeder)teelt, voeding en precisielandbouw en KringloopWijzer.

Maatwerk op basis van bedrijfsplan

Doel van het project ’Foarûtbuorkje; Mear mei minder’ is veehouders door kennisdeling te stimuleren om andere werkprocessen, technieken en denkwijzen door te voeren op het eigen bedrijf. Aan de basis ligt het bedrijfsplan met verbeterpunten, of een ontwikkelingsvoorkeur, dat de veehouder samen met zijn persoonlijke coach heeft opgemaakt. Aan de hand van het bedrijfsplan wordt een coachingsprogramma opgesteld. Vervolgens worden er studiegroepbijeenkomsten en demonstratiebijeenkomsten georganiseerd welke aansluiten bij de onderwerpen die uit het bedrijfsplan naar voren komen. Omdat er individuele plannen worden ontworpen en er op onderwerp wordt gewerkt, kan de samenstelling van de studiegroepen wisselen gedurende het traject. De studiegroepen bestaan telkens uit 10 tot 15 collega’s. Persoonlijke coach Michiel Meindertsma: “Alleen ga je sneller, samen sta je sterker. Collega’s brengen je verder, delen kan je op nieuwe gedachten en inzichten brengen.”

Aanbod

De coaching bestaat jaarlijks uit:

  • één individueel adviesgesprek met analyse en bedrijfsplan;

  • twee studiegroepbijeenkomsten;

  • twee demonstratiebijeenkomsten.

DLV Advies, Van Hall Larenstein en Friese veehouders gaan met elkaar in gesprek over diverse thema’s. Nieuwe processen en technieken worden in praktische vorm aangeboden en uitgelegd. De combinatie van persoonlijke begeleiding, studie- en demonstratiebijeenkomsten zorgt ervoor dat deelnemers op een doelmatige wijze in aanraking komen met zaken die al in de landbouw zijn geïntroduceerd, maar waarvan de meerwaarde voor het eigen bedrijf bij de deelnemer nog onbekend was. Waar nodig worden externe deskundigen ingeschakeld om aan de behoefte van de deelnemers te kunnen voldoen.

Eigen bijdrage

Persoonlijke coach Ids van der Ploeg, Adviseur Rundvee bij DLV Advies: “Ik ben ervan overtuigd dat ik na drie jaar, op basis van de persoonlijke contacten en het bedrijfsplan met de behoeften, een positief resultaat zie. We hebben toegang tot zoveel praktijkervaring en kennis, dat het een kwestie is van de juiste koppelingen leggen om de verbetering te realiseren.” Voor de begeleiding wordt een jaarlijks bedrag van € 250 gevraagd.

Samen vooruit denken 

Door de deelnemers in groepen te laten werken aan innovaties, die samen vanuit de verschillende werkwijzen worden vertaald naar de eigen landbouwpraktijk, kan een snellere implementatie bereikt worden. Michiel Meindertsma: “Wet- en regelgeving zijn veranderd. Je kunt niet langer boeren zoals je grootouders of ouders, wil je voldoen aan de nieuwe landbouw. We willen met een praktische insteek in de individuele behoefte voorzien zodat de veehouder toekomstbestendig kan werken op een manier die bij hem past.”

Elk bedrijfsplan heeft een structuur die meer of minder gerelateerd is aan onderwerpen als bemesting, bodem, (voeder)teelt, voeding en precisielandbouw en KringloopWijzer, maar hierdoor wordt de coaching en kennisdeling niet beperkt. De coach deelt de kennis die uit een studiegroep voortkomt met een volgende groep waardoor een sneeuwbaleffect wordt bereikt. Ids van der Ploeg: “De essentie is leren met en van elkaar.”

Meer informatie

Geïnteresseerde melkveehouders kunnen contact opnemen met Ids van der Ploeg, Marc Drenth of Michiel Meindertsma of zich aanmelden via onderstaand contactformulier.

* verplichte velden

 

Het project ‘Foarûtbuorkje; Mear mei minder’  wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden