Hogere gewasopbrengst grasland bij bemesting digestaat

Publicatiedatum: 01 maart 2016

Het netwerk ‘Microvergister in de praktijk’ presenteerde onlangs een tussentijdse uitkomst van de bemestingsproeven met digestaat. Positief zijn de goede drogestofopbrengsten, aandacht vraagt de hogere kans op ammoniakemissie.

Twee jaar geleden organiseerde het netwerk “Microvergisters in de praktijk' een bijeenkomst om de ontwikkelingen op het vlak van mestvergisting en mestraffinage uiteen te zetten. Het netwerk had kort daarvoor groen licht gekregen voor een vervolgtraject van opnieuw drie jaar. Netwerkbegeleidster Giske Warringa van DLV Advies maakte duidelijk dat de bemestingsproeven de belangrijkste speerpunten werden. En vooral ook de ammoniakemissie van mineralenconcentraten en digestaat. 'We kunnen kringlopen sluiten door specifieker te bemesten en meer ruwvoeropbrengst te realiseren met minder kunstmest', vertelde Warringa destijds in Veeteelt.

Inmiddels is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Het netwerk deed bemestingsproeven op zowel zand (bij melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo) als op klei (bij melkveebedrijf Den Eelder in Well). Het digestaat en de drijfmest van deze bedrijven werden daartoe op beide locaties uitgereden. De onderzoekers vergeleken vijf werkgangen: onbewerkte drijfmest, digestaat, aangezuurde digestaat, digestaat met water en KAS. Om de stikstofwerking eerlijk te beoordelen werden alle veldjes ruim voldoende bemest met fosfaat-, kali- en zwavelkunstmest. Daarnaast varieerde de kunstmeststikstofgift van de veldjes om op een vergelijkbare werkzame stikstofgift te komen.

Meer voer met digestaat

Uit de resultaten na één jaar onderzoek blijkt de ruwvoeropbrengst het hoogst te zijn voor het perceel waar bemest was met digestaat dat was aangelengd met water. De opbrengst lag twee ton droge stof per hectare hoger dan bij de bemesting met onbewerkte drijfmest. Pure digestaat en aangezuurde digestaat kwamen ook met hogere opbrengsten voor de dag, maar minder overtuigend dan de met water aangelengde digestaat. “Tijdens het vergistingsproces wordt organisch gebonden stikstof omgezet in minerale stikstof, het digestaat bevat dus verhoudingsgewijs meer minerale stikstof. Deze stikstof komt eerder vrij voor de plant, net als bij kunstmest. We zien dit duidelijk terug in de resultaten”, vertelt Warringa.

Lees hier meer over de resultaten van de bemestingsproeven in het artikel zoals geplaatst in de Veeteelt van februari 2016. 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden