Klimaat in varkensstallen verbeterd

Publicatiedatum: 31 januari 2018

Het klimaat in varkensstallen is in de loop der jaren flink verbeterd. Voldoen aan de natuurlijke behoeftes van de dieren blijft een aandachtspunt. De huisvesting van varkens heeft de afgelopen decennia een metamorfose ondergaan. De traditionele schuren uit de tijd van ‘Ot en Sien’ zijn ingewisseld voor moderne en goed geïsoleerde stallen. De hedendaagse varkensstal is nog niet uitontwikkeld. Als het gaat om klimaatbeheersing en het gebruik van innovatieve technieken staan er de komende jaren nog meer veranderingen op stapel. De opkomst van varkensconcepten en het produceren van welzijnsvlees zorgt er intussen voor dat elementen uit stallen van vroeger opnieuw worden ingepast. Aan Boerderij.nl deelt Theo Mulders zijn visie.

Fijn stof

“Dat zorgt voor een spanningsveld”, zo zegt Theo Mulders, Projectleider Bouw Intensief bij DLV Advies. “Varkenshouders moeten enerzijds voldoen aan wet- en regelgeving en letten op de uitstoot van ammoniak, fijn stof en geur. Dat maakt het bevorderen van het natuurlijke gedrag van de varkens er niet gemakkelijker op. Het werken met stro levert bijvoorbeeld extra fijn stof op. De meerkosten moeten bovendien worden terugverdiend.”

Kanttekeningen

Vergeleken met vroeger zijn hedendaagse stallen volgens Mulders op veel gebieden flink verbeterd. De hygiëne liet vroeger te wensen over. Wormen en schurft kwamen vaak voor en ’s winters liepen varkens regelmatig met bevroren oren en staarten rond. Stallen zijn nu makkelijker te reinigen, dieren komen minder in aanraking met mest en de voer- en watervoorziening zijn schoner. “In combinatie met een beter stalklimaat is de algehele hygiëne daardoor enorm vooruitgegaan. Dat heeft een positief effect op diergezondheid, technische resultaten en arbeidsomstandigheden.”

Welzijn dieren

Volgens Mulders dragen hedendaagse stallen bij aan een hoog welzijnsniveau van de varkens. De opkomst van concepten en het inpassen van meer welzijnsaspecten moeten de natuurlijke gedragingen van varkens stimuleren en zorgen voor een positieve beeldvorming. Dat is volgens Mulders niet eenvoudig. Hij plaatst enkele kanttekeningen. “Allereerst kunnen varkenshouders niet zomaar terug naar kleinere dieraantallen. De milieueisen worden dan onbetaalbaar.” Aan het werken met grote groepen varkens op stro en het creëren van buitenuitlopen kleven volgens hem ook nadelen. “De diergezondheid en de hygiëne zijn dan moeilijker in de hand te houden. Varkens kunnen zich in grote groepen ook moeilijker verstoppen. Dat zorgt voor stress.”

Meten van gedrag

Mulders ziet mogelijkheden in het meten van het gedrag van dieren met sensoren en camera’s, om aan de hand daarvan het klimaat of het voer bij te sturen. “Het blijft zoeken naar een optimale mix om alle belangrijke aspecten goed met elkaar te combineren. Ondernemen in de veehouderij is topsport.”

Lees het volledige artikel terug op Boerderij.nl.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden