Koers fosfaatrechten bekend

Publicatiedatum: 04 maart 2016

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft 3 maart duidelijkheid geschept over de fosfaatrechten. Uitgangspunt van het fosfaatrechtenstelsel is dat boeren alleen fosfaat mogen produceren, en dus melkvee mogen houden, als ze voldoende fosfaatrechten hebben. De belangrijkste punten op rij.

Fosfaatrechten 1 januari 2017 in werking

Alle melkveebedrijven krijgen op 1 januari 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden stuks melkvee (cat. 100, 101 en 102) op 2 juli 2015. De totale hoeveelheid rechten die op deze manier wordt toegekend is echter te groot om de fosfaatproductie weer onder het Europees maximum te brengen. De overheid kiest er voor om de melkveestapel in te krimpen via het afromen van fosfaatrechten. Dit afromingspercentage zal op bedrijfsniveau tussen de 4 en 8% liggen. Dit betekent dat bedrijven tussen de 4-8% minder fosfaatproductie mogen hebben na 1 januari 2018 dan zij hadden op 2 juli 2015.

Extensieve bedrijven krijgen meer fosfaatrechten

Bij de invoering van het stelsel wil de staatssecretaris extensieve, grondgebonden bedrijven zoveel mogelijk ontzien. Boeren met meer grond in verhouding tot het aantal koeien krijgen extra rechten. Zij worden daarmee minder zwaar getroffen bij de inkrimping van de melkveestapel. Melkveehouders krijgen tot begin 2018 de tijd om hun fosfaatproductie via natuurlijk verloop in te krimpen.

Beperkte knelgevallenregeling

Er zal beperkt ruimte beschikbaar worden gesteld voor knelgevallen. Het gaat bijvoorbeeld om  ondernemers die als gevolg van ziekte van de ondernemer of als gevolg van een dierziekte aantoonbaar minder melkvee hielden op de peildatum, en ook om recent gestarte bedrijven die ofwel op de peildatum aantoonbaar onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan ofwel waarbij de veebezetting op de peildatum aantoonbaar hoofdzakelijk bestond uit jongvee dat bedoeld is voor melkproductie op het bedrijf. Knelgevallen worden gedeeltelijk gecompenseerd. 

Fosfaatrechten worden verhandelbaar

Melkveehouders zijn vrij om fosfaatrechten onderling te verhandelen. Dit kan vanaf de toekenningsdatum van 1 januari 2017. De overdracht wordt geregistreerd bij de RVO. Bij iedere transactie komt 10% van de overgedragen rechten te vervallen ten behoeve van de fosfaatreductie. 

Wat kunt u NU al doen? Bereid u voor op de (toe)komst!

Het is van belang om zo snel mogelijk de financiële gevolgen van fosfaatrechten voor uw situatie helder te krijgen en in te schatten of u eventueel onder de knelgevallenregeling zult vallen.

Wij kunnen voor u inzichtelijk maken hoeveel fosfaatrechten aan u toegekend zullen worden en hoeveel fosfaatrechten u nodig hebt in 2017. Wij denken ook graag met u mee over welke stappen u kunt nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de komst van de fosfaatrechten. Wilt u dat een van onze specialisten hierover vrijblijvend contact met u opneemt, klik dan hier om uw gegevens achter te laten.  

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden