Koop en verkoop ammoniakrechten

Publicatiedatum: 29 september 2021

Ammoniakrechten komen vrij wanneer (agrarische) bedrijven hun activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigen. Vanzelfsprekend dient het bedrijf voor staking van de bedrijfsactiviteiten te produceren met geldige vergunningen. De milieuvergunning, AMvB of natuurvergunning van de saldogever (het bedrijf dat de rechten verhandelt) geldt als uitgangspunt en moet bij ammoniak-overdracht (deels) worden ingetrokken. Paul Daandels, adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu, ondersteunt ondernemers bij de aan- en verkoop van ammoniakrechten en het vergunningentraject.

Paul: “De meeste provincies bieden de gelegenheid om ammoniakrechten te verhandelen. Uitzonderingen zijn Drenthe, Gelderland en Utrecht. Veehouders die beschikken over een geldige natuurvergunning of een geldige milieuvergunning/AMVB op de referentiedatum van een N-2000 gebied, kunnen de daarin vastgelegde ammoniakrechten (eventueel gedeeltelijk) verkopen of verleasen. Dit is momenteel de enige manier om aanvullende ammoniakrechten te verwerven.”

Lease of koop

Bij ammoniakrechten gaat het om het verkopen of aanschaffen van stikstof depositieruimte die nodig is om (in het geval van veehouderij) ammoniak uit te mogen stoten. Voorheen was leasen vaak interessant voor degenen die tijdelijk stikstofruimte nodig hadden, bijvoorbeeld rondom de bouwfase van een stal. Nu is daar echter geen vergunning meer voor nodig en is lease minder interessant. Het gaat vooral om het kopen en verkopen van rechten, geeft Christiaan de Ruijter, projectleider Bouw aan. Voor de koper is het van belang dat zij zo efficiënt mogelijk de stikstof aankopen. Zo is de ligging van de te kopen stikstof erg belangrijk, omdat de hoeveelheid depositie die gecompenseerd moet worden mede bepaald wordt door de afstand tot een Natura-2000 gebied. Het kan voorkomen dat het om meerdere Natura-2000 gebieden gaat waardoor er op verschillende plekken rechten moeten worden aangekocht. Als koper moet je er wel rekening mee houden met een afroming van 30 procent. Van de aangekochte ammoniakrechten kan daardoor, afhankelijk van de ligging, maximaal 70 procent op het bedrijf worden benut.

Opbrengsten ammoniakrechten

 “De kopende partijen zoeken gericht, maar het aanbod kan uit heel Nederland komen”, vervolgt Paul. “Voor veehouders, met name stoppers, is het een mogelijkheid voor het verwaarden van hun inspanningen. De reductie van de stikstofemissie, de natuurlijke ammoniak uit de veehouderij wordt bij verkoop buiten de sector verruild voor NOx-stikstof uit industrie en verkeer. Hoeveel de rechten opbrengen, is afhankelijk van de afstand tot een Natura-2000 gebied. In de praktijk blijkt dat hoe dichter een locatie bij een Natura-2000 gebied ligt, hoe meer de rechten opbrengen. DLV Advies heeft een groot netwerk van kopende en verkopende partijen binnen en buiten de agrarische sector. Momenteel werkt DLV Advies aan de aankoop van rechten voor ondernemers in de recreatiesector en de industrie zodat ze uitbreiding kunnen realiseren. Advisering is voor alle betrokken partijen (zowel vraag als aanbod) erg belangrijk, want er zijn verschillende beleidsregels waaraan getoetst moet worden. Is er bijvoorbeeld geen vergunning Wet natuurbescherming, dan verschilt de in te zetten stikstof per locatie op basis van het verleden.”

Meer informatie

Bij interesse in (ver)koop of (ver)lease van ammoniakrechten, maar ook bij onduidelijkheid, is het belangrijk strategisch advies in te winnen omtrent het verhandelen van stikstofruimte. DLV Advies bemiddelt in de (ver)koop en (ver)lease, we verzorgen vergunningaanvragen, stikstofrapporten en geven daarbij ook strategisch advies. Wilt u meer informatie of advies over uw eigen situatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten Bouw of ROM.

Kopen van ammoniakrechten

d.d. 15 september 2021
Provincie Mogelijkheden
Drenthe Niet mogelijk
Flevoland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Friesland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Gelderland Niet mogelijk
Groningen Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Limburg Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Noord-Brabant Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Noord-Holland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Overijssel Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Utrecht Niet mogelijk
Zeeland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Zuid-Holland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie

 

Leasen van ammoniakrechten 

d.d. 15 september 2021
Provincie Mogelijkheden
Drenthe Niet mogelijk
Flevoland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Friesland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Gelderland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Groningen Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Limburg Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Noord-Brabant Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Noord-Holland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Overijssel Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Utrecht Niet mogelijk
Zeeland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie
Zuid-Holland Van alle bedrijven binnen en buiten de provincie

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden