Meer bouwen met minder milieuruimte

Publicatiedatum: 26 november 2015

Met het inperken van geur- en geluidshinder rondom de ontwikkelingslocatie van Twilmij werden mogelijkheden voor een gefaseerde uitbreiding van de productiecapaciteit gecreëerd. Ondanks tegenstrijdige belangen kreeg de locatie toch een nieuw bestemmingsplan. Het recept? "Een weloverwogen langetermijnplanning, zorgvuldige communicatie én het inschakelen van deskundige adviseurs”, aldus René Slagmolen, directeur van Twilmij. 

Een van deze adviseurs was Thijs Evers, projectleider ruimtelijke ordening bij DLV Advies. Hij zorgde ervoor dat de vergunningen uiteindelijk in één keer verleend werden. “De uitdaging was om Twilmij’s wensen binnen de huidige milieuruimte uit te kunnen voeren. De bouwgrenzen moesten hiervoor veranderen en de bestemming van aangekochte buurterreinen moest gewijzigd worden. Ook waren omgevingsvergunningen nodig voor milieu, bouw, sloop, kappen van bomen en het aanleggen van een parkeerterrein en een verharde weg.” 

Lef creëert resultaat

Thijs heeft een traject ingezet om de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan en alle vergunningen in één te regelen. Dit kon door middel van een coördinatieregeling. Thijs legt uit: “Het gaat hier om een integraal plan van aanpak waarbij het eindbesluit direct alle aspecten omvat. Processen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen lopen gelijk op in dit traject. Deze nieuwe aanpak is nog vrij onbekend bij gemeentes en brengt bovendien ook een zeker risico met zich mee. Eén onderdeel kan namelijk bepalend zijn voor het eindbesluit.” “Toch heeft Thijs met succes deze regeling doorgezet”, vertelt René. “Met zijn doortastendheid heeft hij wel lef getoond. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Doordat Thijs zich goed kon verplaatsen in de wensen van Twilmij, maar er ook vanuit andere oogpunten licht op durfde te schijnen, heeft hij veel begrip en vertrouwen gewonnen bij de betrokken partijen en de gemeente.”

Lees hier verder over dit project. 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden