Meer fiscaal voordeel met MIA-regeling in 2022

Publicatiedatum: 07 januari 2022

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. Het betreft één van de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ten opzichte van 2021 zijn er 32 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen en28 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gegaan.

Investeringen in duurzame stallen leveren in 2022 opnieuw fiscaal voordeel op. Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt u in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil.

Meer budget, hogere aftrekpercentages

Voor de MIA/Vamil is in 2022 een bedrag van € 169 miljoen beschikbaar. Het MIA-budget is met € 30 miljoen verhoogd. Ondernemers worden hierdoor extra gestimuleerd om in transitiegerichte en CO2-reducerende technieken te investeren. De MIA kent nu drie aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent voor u meer fiscaal voordeel. In combinatie met de Vamil kan dit dan een netto belastingvoordeel opleveren tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Daarnaast komen investeringen in bedrijfsmiddelen uit hoofdstuk 1, 3, 4 en 5 van de Milieulijst 2022 voor maximaal € 50 miljoen in plaats van € 25 miljoen in aanmerking.

Belangrijke wijzigingen

Duurzame landbouw

  • Voor duurzame melkveestallen stijgen de maximumbedragen per koeplaats van € 5.000naar € 6.250 door hogere bouwkosten. Investeringen in luchtwassers en zonnepanelen, als onderdeel van duurzame stallen, komen niet terug op de lijst.

  • Voor de eiwittransitie (van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen) is een bedrijfsmiddel opgenomen voor de winning van eiwit uit gewassen of plantaardige stromen. Dit eiwit wordt dan gebruikt in humane voedingsproducten.

  • De glastuinbouw ontwikkelt in hoog tempo technieken om efficiënter te werken met water en voedingsstoffen. Daarvoor biedt de Milieulijst 2022 nieuwe mogelijkheden.

Circulaire bouw

  • Om investeringen in circulaire gebouwen te stimuleren, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Ondernemers kunnen kiezen voor een gebouw dat voor tenminste 50% (op volumebasis) uit hernieuwbare (duurzame) grondstoffen bestaat. Ook de eisen aan een materialenpaspoort zjin gewijzigd en duidelijker omschreven.

  • Een aantal bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen staan nieuw op de lijst. Denk hierbij aan betontegels van gerecycled materiaal of ‘refurbished’ (hergebruikte) plafondplaten.

(Ver)bouw in de planning?

Wanneer u van plan bent een bestaande stal te verbouwen of een nieuwe stal te bouwen volgens de richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), zodat u in aanmerking komt voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil, kan DLV Advies u hierbij ondersteunen. “Laat u niet te veel leiden door de gestelde criteria, maar zet eerst de belangrijkste wensen op een rij. Op basis daarvan zullen onze tekenaars rekening houden met de richtlijnen van de MDV en ervoor zorgen dat uw stalontwerp gecertificeerd wordt”, aldus Freddy Keurhorst, adviseur bij DLV Advies. 

 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden