Meer opbrengst van het land

Publicatiedatum: 22 augustus 2016

Joost van Heesbeen uit Vlijmen runt samen met zijn vrouw Marleen een melkveebedrijf met 135 melkkoeien en 75 stuks jongvee. De koeien worden gemolken met twee melkrobots. Het bedrijf heeft 46 hectare grond, zowel eigendom als pacht.

Joost neemt met zijn bedrijf al jaren tevreden deel aan de kringloopwijzer. Met de kringloopwijzer ziet hij hoe de mineralen op zijn bedrijf benut worden. Ook ziet hij de scores op het gebied van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen. Sinds twee jaar neemt hij ook deel aan de BEP (bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting), een onderdeel van de kringloop. 

Bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting

Door deel te nemen aan de BEP benut familie Van Heesbeen de eigen bodem en besparen ze op de mestafzet. Hoe dat komt? Via de BEP (Bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting) mag je bij meer opbrengst van het land, ook meer bemesten dan de wettelijke norm om de toestand van het land op peil te houden. Dit geeft voordelen voor het bedrijf, Joost geeft aan: “Als je meer fosfaat per hectare toe mag dienen, is er meer ruimte voor de grondgebondenheid en hoeven wij minder mest via een VVO af te zetten.” Afgelopen jaar mocht Joost per hectare 13 m3 meer mest op zijn land aanwenden dan de wettelijke forfataire norm. 

Door het toepassen van de kringloopwijzer en de BEP boekte Joost van Heesbeen het afgelopen jaar goede resultaten op zijn bedrijf. Dit komt deels door de goede opbrengsten van gras en de keuzes in de maïsteelt.

Lees hier verder hoe Joost vijf snedes van zijn grasland haalt en hoe Arnoud Bink hem hierin begeleidde. Lees het complete verhaal over de ervaring van Joost. Naar aanleiding van zijn ervaring heeft hij ook wat tips voor andere ondernemers!

 

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden